Projekty

Rehabilitacja poprawą jakości życia kobiety

Zadanie finansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku

Realizator zadania: Klub Amazonki w Białymstoku 15- 027 Białystok ul. Ogrodowa 12

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2023

Projekt jest skierowany do ok. 120 kobiet mieszkanek Białegostoku, posiadających stopień niepełnosprawności, które przeszły operację nowotworu piersi i obciążające leczenie.

Celem głównym projektu jest dążenie do uzyskania optymalnej sprawności fizycznej, ograniczenie ujemnych skutków zdrowotnych po przebytej chorobie, poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, czyli poprawa jakości życia i funkcjonowania na co dzień, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.

 

Planowane działania:

 1. Gimnastyka rehabilitacja na sali
 2. Ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne w połączeniu z gimnastyką z elementami Jogi
 3. Gimnastyka rehabilitacyjna w wodzie – aqua aerobik
 4. Marsze w terenie Nordic Walking
 5. Masaże limfatyczne
 6. Rehabilitacja psychiczna (pogadanki, wsparcie indywidualne i grupowe psychologa)

Zasady rekrutacji w projekcie (zadaniu publicznym) określa Regulamin Uczestnictwa.

Osoby zainteresowane udziałem wypełniają formularz Deklaracja uczestnictwa i przekazują do Zespołu projektowego (członkiń Zarządu): Ewa; Alicja; Łucja; Albina; Joanna; Krystyna.  (Wersja papierowa Deklaracji uczestnictwa jest do pobrania u w/w koleżanek lub skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy).

„Od sprawności do aktywności”

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji: 15.07.2020 – 10.12.2020
Skierowany do członkiń Klubu Amazonki w Białymstoku mieszkających na terenie miasta Białegostoku posiadających stopień niepełnosprawności, które przeszły operację nowotworu raka piersi i obciążające leczenie.
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 24 Amazonek – członkiń Klubu Amazonki poprzez podniesienie po przebytej chorobie nowotworowej umiejętności związanych z funkcjonowaniem własnego organizmu oraz utrwalenie dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne.

Planowane działania:

 1. Ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne w połączeniu z gimnastyką z elementami Jogi
 2. Terapia mięśniowo-powięziowa oraz pokaz prawidłowego wykonywania automasażu
 3. Spotkania terapeutyczne obejmujące rozmowę, ruch, taniec, pracę z ciałem i oddechem, arteterapię.

„Zwrotnik Raka - Żyj normalnie”

 Zadanie publiczne – współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Okres realizacji: 01.06.2020 – 31.12.2020

Skierowany do kobiet z problemami onkologicznymi, leczonymi z powodu raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem wieku 65 + z woj. podlaskiego mających problemy z narządem ruchu oraz z akceptacją siebie w rodzinie, społeczeństwie

Celem głównym projektu jest podniesienie po przebytej chorobie nowotworowej umiejętności związanych z funkcjonowaniem własnego organizmu, zwiększenie aktywności społecznej – utrwalenie dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne.

Działania:

 • Terapia mięśniowo-powięziowa
 • Gimnastyka rehabilitacyjna w wodzie – aqua – aerobik
 • Pomoc psychologiczna i rozmowy wspierające
 • Wyjazd ekumeniczny – Św. Góra Grabarka i Podlaski Ogród Ziołowy (msza św. W Kościele pw. Matki Boskiej Jagodnej.
 • Spotkanie opłatkowe Amazonek – w połowie grudnia.
 • Szkolenie Ochotniczek „Pomagasz innym – pomóż sobie”.
 • Szkolenie Liderek z Podlaskiej Unii Amazonek – Augustów (sierpień), Białowieża(wrzesień).

Zasady rekrutacji w projekcie (zadaniu publicznym) określa Regulamin Uczestnictwa.

„Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi”

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Miasta Białystok

Okres realizacji: styczeń 2018 – 31 grudzień 2020

Celem projektu jest przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej z okresu przed chorobą nowotworową, aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet po operacji raka piersi, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.

Działania:

 • Gimnastyka rehabilitacyjna na Sali
 • Gimnastyka w wodzie
 • Marsze terenowe
 • Masaże limfatyczne
 • Rehabilitacja psychiczna kobiet po mastektomii (pogadanki, indywidualne i grupowe wsparcie, szkolenia ochotniczek, choreoterapia)

Zasady rekrutacji w projekcie (zadaniu publicznym) określa Regulamin Uczestnictwa.