Projekty

Amazonki o zdrowie dbają – kłopotów nie mają”

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Okres realizacji: kwiecień – grudzień 2024r

Zadanie skierowane do 65 Amazonek z woj. Podlaskiego.

Cel: podniesienie poziomu wiedzy związanej z chorobą, promocja  działań prozdrowotnych.

Działania i koszty udziału

Lp.

Nazwa działania

Koszt udziału uczestniczki

1

Ćwiczenia Pilates

2

Masaż powięziowy

60zł za 3 masaże

3

Aqua aerobik

5zł każde wejście rozliczane w systemie miesięcznym

4

Szkolenie Liderek i Wolontariuszek

100zł

5

Konferencja edukacyjna

 

Wpłaty należy dokonywać przed rozpoczęciem zajęć.

Zasady uczestnictwa określa Regulamin.

Każda uczestniczka zgodnie z RODO składa Deklarację Uczestnictwa  w Biurze Klubu Amazonki (BCO – Budynek J)

„Amazonko – nie zatrzymuj się – bądź aktywna”

Zdanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji: 09.11.2022 – 31.12.2022

Zadanie publiczne skierowane do: 30 członkiń Klubu Amazonki w Białymstoku – mieszkanek woj. podlaskiego posiadających stopień niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem kobiet po pojedynczej lub podwójnej mastektomii, posiadających obrzęk po stronie operowanej.

Celem głównym jest: zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej.

Działania:

 1. Ćwiczenia rozciągające Pilates
 2. Kinezyterapia indywidualna
 3. Zajęcia psychoterapeutyczne
 4. Indywidualne wsparcie kobiet

Koszt udziału w projekcie – 50zł

Zasady uczestnictwa określa Regulamin

Każda uczestniczka zgodnie z RODO składa Deklarację Uczestnictwa.

Deklaracja Uczestnictwa – do pobrania

Regulamin Uczestnictwa

„Wewnętrzna równowaga Amazonek w życiu codziennym” Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Tytuł: „Wewnętrzna równowaga Amazonek w życiu codziennym”

Realizator zadania: Klub Amazonki w Białymstoku 15- 027 Białystok ul. Ogrodowa 12

Okres realizacji: 1.06.2022 – 31.12.2022

Projekt skierowany do 60 kobiet Amazonek z woj. podlaskiego mających problemy m.in.: z narządem ruchu, natury psychicznej związane z przebytą chorobą nowotworową.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie wiedzy i promocja działań prozdrowotnych.

 

Działania:

 1. Zajęcia Pilates Core
 2. Gimnastyka w wodzie aqua aerobic
 3. Terapia powięzi
 4. Indywidualne wsparcie kobiet przez Ochotniczki
 5. Wyjazd ekumeniczno – integracyjny
 6. Spotkanie opłatkowe
 7. Szkolenie Ochotniczek – podstawowe
 8. Szkolenie Liderek Podlaskiej Unii Amazonek

`Zasady rekrutacji w projekcie (zadaniu publicznym) określa Regulamin Uczestnictwa.

Każda uczestniczka zgodnie z RODO złoży Deklarację Uczestnictwa.

amaz2

                „Rehabilitacja szansą na zdrowie i sprawność Amazonki”

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji: 9.08.2021 – 31.12.2021

Projekt jest skierowany do 30 członkiń Klubu Amazonki w Białymstoku, mieszkanek woj. podlaskiego, posiadających stopień niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem kobiet po podwójnej mastektomii i kobiet posiadających obrzęk limfatyczny po stronie operowanej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej.

Działania:

 1. Zajęcia Pilates Core
 2. Indywidualna wizyta terapeutyczna
 3. Zajęcia psychoterapeutyczne

Koszt udziału w projekcie – 30-zł

Wszystkie działania będą obsługiwane przez 3 członkinie Zarządu na zasadzie wolontariatu.

„Amazonka – kobieta sprawna i aktywna”

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

Realizator zadania: Klub Amazonki w Białymstoku 15- 027 Białystok ul. Ogrodowa 12

Okres realizacji: 1.06.2021 – 31.12.20201

Projekt skierowany do 65 kobiet – Amazonek z woj. podlaskiego, mających problemy natury fizycznej i psychicznej związane z przebytą chorobą nowotworową piersi z uwzględnieniem wieku 65+.

Celem głównym projektu jest:

 • podniesienie poziomu wiedzy związanej z chorobą i profilaktyką oraz promocja zdrowego stylu życia,
 • podniesienie umiejętności, po przebytej chorobie, związanych z funkcjonowaniem własnego organizmu, zwiększenie aktywności społecznej na rzecz własnego środowiska oraz utrwalenie pewnych metod postępowania w zakresie wzmocnienia potencjału zdrowia.

Działania:

 • Marsze terenowe Nordic Walking
 • Terapia mięśniowo-powięziowa
 • Gimnastyka rehabilitacyjna w wodzie
 • Wyjazd integracyjno-rekreacyjny – 1-dniowy wyjazd do Wigierskiego Narodowego. W programie: zwiedzanie z przewodnikiem Zespołu Klasztornego Kamedułów z muzeum Jana Pawła II, msza św. w kościele wigierskim, obiad w eremach, rejs statkiem „Dolina Rospudy”, powrót do Białegostoku. Koszt wyjazdu – 90zł
 • Spotkanie opłatkowe Amazonek – w połowie grudnia – odpłatność – 35zł
 • Konferencja edukacyjna „Rak piersi – zasady postępowania w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji”
 • Szkolenie Liderek i wolontariuszek Podlaskiej Unii Amazonek: „Więcej wiemy – lepiej pomagamy innym i sobie”.

Wszystkie działania będą obsługiwane przez 4 członkinie Zarządu – praca na zasadzie wolontariatu. Zapraszamy do pomocy przy realizacji poszczególnych działań.

Zasady rekrutacji w projekcie (zadaniu publicznym) określa Regulamin Uczestnictwa.

Każda uczestniczka zgodnie z RODO złoży Deklarację Uczestnictwa.

Rehabilitacja poprawą jakości życia kobiety

Zadanie finansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku

Realizator zadania: Klub Amazonki w Białymstoku 15- 027 Białystok ul. Ogrodowa 12

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2023

Projekt jest skierowany do ok. 120 kobiet mieszkanek Białegostoku, posiadających stopień niepełnosprawności, które przeszły operację nowotworu piersi i obciążające leczenie.

Celem głównym projektu jest dążenie do uzyskania optymalnej sprawności fizycznej, ograniczenie ujemnych skutków zdrowotnych po przebytej chorobie, poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, czyli poprawa jakości życia i funkcjonowania na co dzień, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.

 

Planowane działania:

 1. Gimnastyka rehabilitacja na sali
 2. Ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne w połączeniu z gimnastyką z elementami Jogi
 3. Gimnastyka rehabilitacyjna w wodzie – aqua aerobik
 4. Marsze w terenie Nordic Walking
 5. Masaże limfatyczne
 6. Rehabilitacja psychiczna (pogadanki, wsparcie indywidualne i grupowe psychologa)

Zasady rekrutacji w projekcie (zadaniu publicznym) określa Regulamin Uczestnictwa.

Osoby zainteresowane udziałem wypełniają formularz Deklaracja uczestnictwa i przekazują do Zespołu projektowego (członkiń Zarządu): Ewa; Alicja; Łucja; Albina; Joanna; Krystyna.  (Wersja papierowa Deklaracji uczestnictwa jest do pobrania u w/w koleżanek lub skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy).

„Od sprawności do aktywności”

Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Okres realizacji: 15.07.2020 – 10.12.2020
Skierowany do członkiń Klubu Amazonki w Białymstoku mieszkających na terenie miasta Białegostoku posiadających stopień niepełnosprawności, które przeszły operację nowotworu raka piersi i obciążające leczenie.
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 24 Amazonek – członkiń Klubu Amazonki poprzez podniesienie po przebytej chorobie nowotworowej umiejętności związanych z funkcjonowaniem własnego organizmu oraz utrwalenie dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne.

Planowane działania:

 1. Ćwiczenia oddechowo-relaksacyjne w połączeniu z gimnastyką z elementami Jogi
 2. Terapia mięśniowo-powięziowa oraz pokaz prawidłowego wykonywania automasażu
 3. Spotkania terapeutyczne obejmujące rozmowę, ruch, taniec, pracę z ciałem i oddechem, arteterapię.

„Zwrotnik Raka - Żyj normalnie”

 Zadanie publiczne – współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Okres realizacji: 01.06.2020 – 31.12.2020

Skierowany do kobiet z problemami onkologicznymi, leczonymi z powodu raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem wieku 65 + z woj. podlaskiego mających problemy z narządem ruchu oraz z akceptacją siebie w rodzinie, społeczeństwie

Celem głównym projektu jest podniesienie po przebytej chorobie nowotworowej umiejętności związanych z funkcjonowaniem własnego organizmu, zwiększenie aktywności społecznej – utrwalenie dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne.

Działania:

 • Terapia mięśniowo-powięziowa
 • Gimnastyka rehabilitacyjna w wodzie – aqua – aerobik
 • Pomoc psychologiczna i rozmowy wspierające
 • Wyjazd ekumeniczny – Św. Góra Grabarka i Podlaski Ogród Ziołowy (msza św. W Kościele pw. Matki Boskiej Jagodnej.
 • Spotkanie opłatkowe Amazonek – w połowie grudnia.
 • Szkolenie Ochotniczek „Pomagasz innym – pomóż sobie”.
 • Szkolenie Liderek z Podlaskiej Unii Amazonek – Augustów (sierpień), Białowieża(wrzesień).

Zasady rekrutacji w projekcie (zadaniu publicznym) określa Regulamin Uczestnictwa.

„Rehabilitacja kobiet dotkniętych nowotworem piersi”

Zadanie publiczne finansowane ze środków budżetu Miasta Białystok

Okres realizacji: styczeń 2018 – 31 grudzień 2020

Celem projektu jest przywrócenie sprawności fizycznej i psychicznej z okresu przed chorobą nowotworową, aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet po operacji raka piersi, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu.

Działania:

 • Gimnastyka rehabilitacyjna na Sali
 • Gimnastyka w wodzie
 • Marsze terenowe
 • Masaże limfatyczne
 • Rehabilitacja psychiczna kobiet po mastektomii (pogadanki, indywidualne i grupowe wsparcie, szkolenia ochotniczek, choreoterapia)

Zasady rekrutacji w projekcie (zadaniu publicznym) określa Regulamin Uczestnictwa.