Ochotniczki

Ochotniczka – to specjalny rodzaj wolontariuszki. Każda Ochotniczka jest wolontariuszką, ale nie każda wolontariuszka może być Ochotniczką.

Ochotniczki to „Amazonki”, które przeszły leczenie onkologiczne. Są one w pełni zrehabilitowane i zostały starannie przeszkolone przez psychologów i rehabilitantów w celu udzielania szeroko rozumianej pomocy osobom, dotkniętym chorobą raka piersi.

Ochotniczki chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, szczególnie tymi pozytywnymi. Odwiedzają chore bezpośrednio przed lub po operacji na oddziałach chirurgii Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku oraz Szpitala MSW raz w tygodniu za zgodą i aprobatą lekarzy. Właśnie w warunkach szpitalnych chora najbardziej się boi. Wiele kobiet boleśnie przeżywa fakt okaleczenia; cierpią fizycznie i psychicznie, nie widzą przed sobą przyszłości. Ochotniczki pokazują własnym przykładem, że diagnoza, to jeszcze nie wyrok śmierci, że można poradzić sobie ze skutkami choroby i przebytego leczenia i żyć wiele lat.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, Ochotniczki nie wypowiadają się w sprawach leczenia i zastosowanych procedur. Nie narzucają swojej obecności, jeżeli pacjentka nie ma ochoty na wizytę. Cierpliwie wysłuchują chorej zwierzającej się ze swoich cierpień i lęków, rozmawiają z nią, udzielają koniecznych informacji. Zostawiają pacjentkom poradniki, ulotki dotyczące higieny psychicznej i fizycznej po operacji, możliwości protezowania, zestawami ćwiczeń rehabilitacyjnych, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeniami w zakresie profilaktyki przeciwobrzękowej.

Grupa aktualnie pełniąca tę rolę w naszym Klubie – to 12 osób, pracujących z różną intensywnością wynikającą z osobistych możliwości.

1. Arciszewska Ewa
2. Bołtryk Maria
3. Borysiewicz Łucja
4. Bućko Krystyna
5. Drozdowska Joanna
6. Grześ Irena
7. Korolczuk Teresa
8. Pawłuszewicz Alina
9. Rutkowska Zofia
10. Skowrońska Anna
11. Szehidewicz Mirosława
12. Żukowska Łucja

Wszystkie ochotniczki uczestniczą w cyklicznych warsztatach szkoleniowych przeprowadzanych przez wykwalifikowaną psychoterapeutkę oraz we wszystkich akcjach na rzecz profilaktyki raka piersi i promocji zdrowia na terenie miasta. 

Dyżury Ochotniczek w siedzibie Klubu (Szpital BCO – wejście od ul. Ogrodowej):

Kryteria do spełnienia aby zostać Ochotniczką:

  • przynajmniej dwa lata po operacji,
  • przyznanie się do faktu bycia amazonką,
  • chęć niesienia pomocy innym,
  • mieć dystans do własnej choroby, empatia, zrównoważenie emocjonalne,
  • umiejętność słuchania, odpowiedzialność, dyspozycyjność,
  • wziąć udział w specjalnym szkoleniu prowadzonym przez profesjonalistów: psychologów i rehabilitantów.