Rehabilitacja

AMAZONKO!!!!

Cały czas powinnaś dbać o sprawność strony operowanej, troszczyć się o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne – podstawą są ćwiczenia!

Rehabilitacja psychiczna i fizyczna

Celem działania Klubu Amazonki jest przede wszystkim dostarczanie wsparcia, ułatwianie podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia.

Jednym z najważniejszych zadań klubowych jest prowadzenie gimnastyki rehabilitacyjnej przez odpowiednio przeszkolonych rehabilitantów oraz psychoterapii prowadzonej przez przygotowanego psychoterapeutę.

Gimnastyka rehabilitacyjna jest niezbędna w leczeniu kobiet po mastektomii, poprawia zdolności ruchowe kończyny oraz poprawia ogólną sprawność fizyczną i stan zdrowia, ułatwiła powrót do pracy zawodowej i do normalnego życia rodzinnego.

Psychoterapia ułatwia powrót do stanu zdrowia i poprawę osobowości kobiety z okresu przed chorobą.

Dzięki zaangażowaniu i aktywnej działalności kobiet zrzeszonych w Klubie możliwe jest organizowanie w szerokim zakresie rehabilitacji oraz innych spotkań służących poprawie kondycji fizycznej i psychicznej kobiet dotkniętych chorobą nowotworową.

W ramach naszej działalności proponujemy:

  • Gimnastykę rehabilitacyjno – usprawniającą, także na basenie,
  • Naukę automasażu,
  • Masaże limfatyczne ręki po stronie operowanej,
  • Rozmowy z psychologiem, lekarzem – specjalistą w zakresie rehabilitacji,
  • Spotkania z Ochotniczkami,
  • Warsztaty, prelekcje i wykłady specjalistów,
  • Turnusy rehabilitacyjne,
  • Wycieczki turystyczne,
  • Spotkani kulturalno – rozrywkowe,
  • Choreoterapię – terapię tańcem i ruchem.