Klub Amazonki w Białymstoku
Z siedzib± przy Białostockim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Członek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

|<<<<56
7
89>>>>|

Rehabilitacja kobiet po mastektomii dla Członkiń Klubu

Data publikacji: 2017-01-21

Życzenia z okazji ¦wi±t Bożego Narodzenia

Data publikacji: 2016-12-21

Ogłoszenie

Data publikacji: 2016-12-09

Broszurka

Data publikacji: 2016-10-24

Marsz Nadziei - 16.10.2016

Data publikacji: 2016-10-14

|<<<<56
7
89>>>>|