Klub Amazonki w Białymstoku
Z siedzibą przy Białostockim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Członek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

|<<<<56
7
89>>>>|

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku
zgodnie z paragrafem 16 punktem 4 Statutu zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze,
które odbędzie się w dniu 02.03.2017r. w świetlicy
Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku ul. Ogrodowa 12
    - w pierwszym terminie o godz. 15.30 
- w drugim terminie o godz. 16.00


Porządek obrad:

  1. Otwarcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

  2. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 3.03.2016r.

  3. Wybór przewodniczącej i protokolanta zebrania.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

  6. Przedstawienie Sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu Amazonki

      w Białymstoku  za 2016r.

  7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Klubu Amazonki w Białymstoku  za 2016r.

  8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

  9. Dyskusja.

10. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2016r.

11. Podjęcie uchwał.

12. Odczytanie uchwał i wniosków.

13. Przedstawienie Planu pracy Klubu Amazonki w Białymstoku na rok 2017.

14. Zakończenie obrad.                                  

Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku

Data publikacji: 2017-02-18

Rehabilitacja kobiet po mastektomii dla Członkiń Klubu

Data publikacji: 2017-01-21

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Data publikacji: 2016-12-21

Ogłoszenie

Data publikacji: 2016-12-09

Broszurka

Data publikacji: 2016-10-24

|<<<<56
7
89>>>>|