Klub Amazonki w Białymstoku
Z siedzibą przy Białostockim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Członek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

|<<<<1011
12
1314>>>>|

Konferencja

Konferencja.VI.2015

Data publikacji: 2015-05-21

KIERMASZ BIELIZNY

Kiermasz

Data publikacji: 2015-05-13

Rehabilitacja społeczna Amazonek

projekt-2015

Data publikacji: 2015-04-23

Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc.2015

Data publikacji: 2015-04-01

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku
zgodnie z paragrafem 16 punktem 4 Statutu zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze,
które odbędzie się w dniu 05.03.2015r. w świetlicy
Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku ul. Ogrodowa 12 
       - w pierwszym terminie o godz. 15.30
- w drugim terminie o godz. 16.00

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego. 
  2. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 06.11.2014r.
  3. Wybór przewodniczącej i protokolanta zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 
  6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Klubu Amazonki w Białymstoku za 2014r. 
  7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014. 
  8. Dyskusja.
  9. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2014r.
10. Podjęcie uchwał.
11. Odczytanie wniosków.
12. Przedstawienie Planu pracy Klubu Amazonki w Białymstoku na rok 2015.
13. Zakończenie obrad. 

                                               Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku 

Skarbnik przypomina o opłaceniu składek.
Helenka będzie zbierać pieniądze na bilety do opery.

Data publikacji: 2015-02-22

|<<<<1011
12
1314>>>>|