Archiwum wydarzeń

Konferencja edukacyjno-jubileuszowa

„Życie z nowotworem piersi ”

Jubileusz XXX-lecia Klubu Amazonki w Białymstoku

21 .09. 2022r.

Miejsce konferencji: Sala konferencyjna Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania , Białystok ul. Ciepła 40

Konferencję prowadziła Dorota Sawicka . Część jubileuszowa rozpoczęła się Hymnem Amazonek . Prezes Ewa Jabłońska-Grzelak przedstawiła formy działalności Klubu Amazonki w Białymstoku .

                Kapituła Honorowej Odznaki przyznała Kryształowy Łuk Amazonki Zofii Rutkowskiej – za długoletnią i bardzo aktywną pracę w Sekcji Ochotniczek jak i na rzecz całego Klubu oraz Rubinowy Łuk Amazonki Albinie Wandałowicz –  za aktywną działalność w Zarządzie Klubu jako skarbnika  organizatorki wielu wydarzeń i pracy na rzecz całego Klubu.

Odznaczenie ustanowione dla ” Przyjaciół Amazonek ” Bursztynowy Łuk Amazonki otrzymały : Katarzyna Zubrewicz i Magdalena Borkowska – za wieloletnią i aktywną współpracę z Klubem i wspieranie w różnych przedsięwzięciach naszego stowarzyszenia .

Za działalność społeczną i wieloletnią pracę na rzecz Klubu Amazonki w Białymstoku Zarząd wyróżnił koleżanki : Brańska Katarzyna , Drozdowska Joanna , Ostaszewska Helena , Siekan Zinaida , Słowicka Alicja , Rutkowska Zofia , Wandałowicz Albina , Wasiluk Irena .

Zarząd przyznał duży Srebrny Łuk Amazonki oraz nagrody koleżankom szczególnie działającym na rzecz rozwoju klubu i w Sekcji Ochotniczek . Są to koleżanki : Alicja Słowicka ,  Krystyna Łapińska , Jadwiga Bekiesz , Teresa Jodełko , Łucja Toczydłowska , Eulalia Rutkowska , Maria Sidorowicz , Lucyna Doraczyńska , Łucja Żukowska , Łucja Borysiewicz , Krystyna Bućko , Teresa Korolczuk , Alina Pawłuszewicz , Irena Grześ , Anna Skowrońska , Mirosława Szechidewicz , Maria Bołtryk , Ewa Arciszewska .

Salon medyczny Pod Lwem ufundował nagrody dwunastu czynnym Ochotniczkom . Otrzymały : Arciszewska Ewa , Bołtryk Maria , Borysiewicz Łucja , Bućko Krystyna , Drozdowska Joanna , Grześ Irena , Korolczuk Teresa , Pawłuszewicz Alina , Rutkowska Zofia , Skowrońska Anna , Szechidewicz Mirosława , Żukowska Łucja.

Odbyło się uroczyste krojenie Tortu Jubileuszowego – sponsor PSS Społem Białystok .

Gala XXX-lecia zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez Restaurację Pieprz i Wanilia.

Serdeczne podziękowania za prowadzenie konferencji Dorocie Sawickiej , wykładowcom za część edukacyjną , za część artystyczną , znamienitym gościom , przybyłym koleżankom Amazonkom, wszystkim-którzy nas wspierają

Konferencja edukacyjna.

 1. Badanie kontrolne po leczeniu raka piersi-na co zwrócić szczególną uwagę- dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz
 2. Poradnictwo genetyczne w dziedziczonym raku piersi – dr n. med. Renata Posmyk
 3. Rehabilitacja w trakcie i po chorobie – dr n. med. Joanna Filipowska
 4. Obraz siebie w chorobie – psycholog Iwona Micner

Część artystyczna

Uroczystość jubileuszową uświetniły swoim występem:

 1. Małgorzata Bielicka i Adriana Bielicka-Skowrońska

        2.Monika Sasinowska

Wystąpili przedstawiciele władz i gości m.in.  Artur Kosicki- Marszałek Województwa Podlaskiego , Zbigniew Nikitorowicz- z-ca Prezydenta Miasta Białegostoku , przedstawiciele: BCO, Firmy współpracujące z Klubem Amazonki , Federacji Amazonek , Kluby Amazonek z Unii Podlaskiej .

Podziękowania od Zarządu w imieniu Klubu Amazonek w Białymstoku- Prezes Klubu Ewie Jabłońskiej-Grzelak

Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego została wręczona przez Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego Ewie Jabłońskiej-Grzelak , Prezes Klubu Amazonki w Białymstoku – za niezwykłe  zaangażowanie w pracę Klubu , orędownictwo edukacji i promocji zdrowia , profilaktyki raka piersi na forum Białegostoku i województwa podlaskiego , pozyskiwanie funduszy na działalność stowarzyszenia-pisanie projektów i realizacja ,przyczynianie się do rozwoju ruchu Amazonek i wzrostu prestiżu Klubu Amazonki w województwie podlaskim .

Za wsparcie finansowe i merytoryczne działalności statutowej Klubu Amazonki w Białymstoku Zarząd Klubu przyznał statuetki następującym instytucjom i firmom : Wojewoda Podlaski  , Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Białystok , Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego , Białostockie Centrum Onkologii , Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej , PSS Społem , Enea , Chorten , Salon Medyczny Pod Lwem , Mydlarnia 4 Szpaki .

Szczególne podziękowania otrzymała Ewa Jabłońska -Grzelak od Prezydenta Miasta Białegostoku i

  Marszałka Województwa Podlaskiego .

Wyróżnienie otrzymał Marszałek Województwa Podlaskiego-Artur Kosicki , który objął Patronat Honorowy oraz podziękowania Prezydentowi Miasta Białegostoku i Wojewodzie Podlaskiemu za Patronat Honorowy .

Serdeczne podziękowania od Klubu Amazonek dr Joannie Filipowskiej- opiekunce Klubu oraz Alinie Pyłkowskiej – za szczególną pomoc i wsparcie działalności .

18.10.2017r – XXV – lecie Klubu Amazonki w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

Konferencja edukacyjno-jubileuszowa:

„Jak żyć z przewlekłą chorobą nowotworową”

„Kompleksowa opieka nad kobietami leczonymi z powodu raka piersi”

Program części edukacyjnej:

Choroba nowotworowa jako choroba przewlekła – dr n.med. Tomasz Filipowski

– Jak żyć z zaawansowanym rakiem piersi – dr Anna Saniukiewicz

– Rehabilitacja w chorobie przewlekłej – dr n.med. Joanna Filipowska

Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego otrzymały: Regina Zalech, Albina Wandałowicz

Rubinowy Łuk Amazonki za wieloletnią aktywną pracę jako wiceprezes   Zarządu otrzymała kol. Łucja Toczydłowska z rąk Prezes Federacji „Amazonki” Krystyny Wechman oraz wiceprezes Łucji Werblińskiej.

Za wieloletnią bezinteresowną pomoc i wsparcie udzielane chorym kobietom leczonym w BCO i szpitalu MSW Wojewoda Podlaski uhonorował Ochotniczki pamiątkowymi grawertonami: Zofia Rutkowska, Łucja Borysiewicz, Krystyna Bućko, Janina Buraczyk, Grażyna Dudek, Maria Jędryczek, Nina Pawłowska, Alina Pawłuszewicz, Anna Skowrońska, Danuta Winiarska.

Za wieloletnią ofiarną pracę w Zarządzie Klubu Wojewoda Podlaski uhonorował koleżanki albumami: Regina Zalech, Łucja Toczydłowska, Helena Ostasiewicz, Albina Wandałowicz, Lucyna Doraczyńska, Krystyna Arciszewska, Elżbieta Malinowska, Zinaida Siekan, Helena Ostaszewska, Henryka Gajewska.

Marszałek Województwa Podlaskiego ufundował nagrody Paniom za wieloletnią pracę w Sekcji Ochotniczek oraz szczególne zaangażowanie w pracę Klubu: Marianna Bołtryk, Irena Skrzypczak, Mirosława Szehidewicz, Łucja Żukowska, Ewa Arciszewska, Joanna Drozdowska, Irena Grześ, Elżbieta Hołdyńska, Teresa Jodełko, Danuta Jarmocewicz, Elżbieta Kiersnowska, Jolanta Kołodko, Teresa Kowaczuk, Sabina Łępicka, Jolanta Rokicka, Eulalia Rutkowska, Alicja Słowicka, Weronika Szewczykowska, Irena Wasiluk.

Zarząd Klubu przyznał Odznakę Bursztynowy Łuk Amazonki za szczególną pomoc i wsparcie działalności Klubu, która została wręczona przez Krystynę Wechman i Łucję Werblińską n/w osobom: dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, dr hab. n.med. Ewa Sierko, dr Renata Posmyk, Alina Pyłkowska, Katarzyna Subieta, Monika Ksepko.

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę, wsparcie i pomoc w działalności Klubu, Zarząd ufundował grafiki znanego podlaskiego malarza Dariusza Gumowskiego osobom: dr n.med. Marzena Juczewska, dr n.med. Joanna Filipowska, Jolanta Markiewicz-Wilkiewicz, prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz.

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę, pomoc i wsparcie Zarząd ufundował statuetki i grafiki: Wojewoda Podlaski, Białostockie Centrum Onkologii, Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, PSS „Społem” w Białymstoku, Apteka i Salon pod Lwem, Amoena Polska, Pofam Poznań, Atelier Turbany Lidia, NAH Ireneusz Harbuz.

W części artystycznej wystąpił Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod Dyrekcją p. Anny Moniuszko.

Były podziękowania, życzenia oraz tort jubileuszowy od PSS „SPOŁEM”

22.05.2013 r – XX-lecie Klubu Amazonki w Centrum Astoria w Białymstoku

Konferencja edukacyjno- jubileuszowa : „ONKOLOGIA  XXI – WIEKU. JAKOŚĆ  ŻYCIA  KOBIET  LECZONYCH  Z  POWODU  RAKA  PIERSI”

Program konferencji:

 • Onkologia XXI-wieku – dr hab. Marek Wojtukiewicz
 • Leczenie chirurgiczne raka piersi – dr n. med. Włodzimierz Markiewicz
 • Nowoczesne techniki radioterapii w leczeniu raka piersi – dr n. med. Tomasz Filipowski
 • Rola chemioterapii, hormonoterapii i leczenia wspomagającego we współczesnej koncepcji
  leczenia chorych na raka piersi dr hab. Ewa Sierko
 • Rehabilitacja psychofizyczna jako integralny element leczenia raka piersi – dr n. med. Joanna Filipowska

20.05.2013r – Za wieloletnią bezinteresowną pomoc i wsparcie udzielne chorym kobietom leczonym w Białostockim Centrum Onkologii 20 Ochotniczek zostało uhonorowanych przez Prezydenta Białegostoku statuetkami wręczonymi na sesji 22 Konferencji Zdrowych Miast Polski w Pałacu Branickich.

Za dotychczasową pracę i wsparcie chorych kobiet leczonych z powodu raka piersi grawertony z podziękowaniem od Wojewody Podlaskiego i Prezydenta Białegostoku otrzymała p. Regina Zalech. 

Wręczenie wyróżnień i podziękowań Amazonkom.

Kryształowy Łuk Amazonki przyznany przez Kapitułę Honorowej Odznaki Amazonki dla Łucji Borysiewicz za 20-letnią wzorową pracę w sekcji Ochotniczek oraz wieloletnią aktywną pracę w Zarządzie Klubu  wręczyła Krystyna Wechman – prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki i Maria Jędryczek – członek Konwentu Seniorek Federacji .

Podziękowania członkiniom Klubu za wieloletnią aktywną pracę w Zarządzie i innych  organach Klubu:

 1. Lidia Telszewska – założycielka Klubu w roku 1992 oraz pierwsza przewodnicząca
  Klubu w latach 1992 – 1995, Ochotniczka
 2. Regina Zalech – prezes Zarządu Klubu od 8 lat, członek Komitetu założycielskiego w 2004r., Ochotniczka
 3. Łucja Toczydłowska – od 8 lat vice prezes Zarządu Klubu.
 4. Zofia Lewkowicz – członek Zarządu i byłą vice prezes Zarządu Klubu
 5. Malinowska Elżbieta – wieloletni członek  Zarządu– sekretarz, Ochotniczka,
 6. Jolanta Rokicka – wieloletni członek Zarządu – administrator strony internetowej, Ochotniczka
 7. Albina Wandałowicz – od 15 lat członek Zarządu –  skarbnik, Ochotniczka

W imieniu Wojewody Podlaskiego dyplomy i nagrody ufundowane przez Wojewodę wręczała pełnomocnik  ds. organizacji pozarządowych p. Sylwia Rawinis.

Podziękowania i nagrody ufundowane przez Marszalka Województwa Podlaskiego członkiniom Klubu za wieloletnią aktywną pracę w Zarządzie i innych organach Klubu:  

 1.  Małgorzata Makarska – członek Zarządu 2 kadencji 
 2.  Helena Ostasiewicz – członek Komisji Rewizyjnej 
 3. Anna Barwińska – członek Komisji rewizyjnej 
 4. Zinaida Siekan – członek Zarządu, ochotniczka 
 5. Ewa Stankiewicz – aktywnie pracuje wiele lat w Klubie.

W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego dyplomy i nagrody wręczał członek Zarządu Województwa Podlaskiego Karol Pilecki oraz pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych p. Eliza Szadkowska.

Za wieloletnią współpracę na rzecz profilaktyki raka piersi oraz pomoc merytoryczną i wsparcie w działaniach Zarząd Klubu przyznał  tytułu Honorowego Członka Klubu i  Honorową Odznakę  Bursztynowy Łuk Amazonki paniom z BCO:  

 1. dr n. med. Mirosława Demska – prezes  Stowarzyszenia do Walki z Rakiem
 2. Katarzyna Maksimowicz – kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacji Profilaktyki Raka Piersi przy BCO.

W podziękowaniu za wieloletnie wsparcie i pomoc merytoryczną w działalności Klubu Amazonki Zarząd przyznał Statuetkę: 

 1. Dr n. med. Joannie Filipowskiej –  opiekunce Klubu,
 2. Jolancie  Markiewicz Wilkiewicz –  współzałożycielce klubu i wieloletniej rehabilitantce.

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę, pomoc i wsparcie Urzędom i firmom Zarząd Klubu ufundował statuetki: 

 1. Departamentowi Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 2. Departamentowi Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 3. Białostockiemu Centrum Onkologii
 4. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 5. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 6. Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Białymstoku
 7. Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Białymstoku
 8. Firmie AMOENA Polska Sp .z  o.o.
 9. Firmie Pofam – Poznań Sp .z o.o.
 10. Firmie Roche Polska Sp. Z o.o.

Nagrody książkowe wręczone członkiniom Klubu ufundowane zostały przez:
– Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
– Wojewodę Województwa Podlaskiego,
– Urząd Miejski w Białymstoku,
– posła na Sejm RP p. Damiana Raczkowskiego,
– Zakłady Graficzne w Białymstoku.

6.06.2008r XV-lecia Klubu w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Referat okolicznościowy na temat Humanitarny wymiar cierpienia wygłosił Ojciec Edward Kąkol. 

W czasie Jubileuszu 3 osoby zostały odznaczone Honorową Odznaką Województwa Podlaskiego: Jolanta Markiewicz – Wilkiewicz, Irena Cudowska i Łucja Borysiewicz.
Szczególnie zasłużone w działalności Klubu osoby zostały odznaczone Bursztynowym Łukiem Amazonki:

 • Dyrektor  Białostockiego Centrum Onkologii dr Marzena Juczewska,
 • dr Maria Morelowska – Topczewska 
 • dr Joanna Filipowska.