Archiwum wydarzeń

18.10.2017r – XXV – lecie Klubu Amazonki w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

Konferencja edukacyjno-jubileuszowa:

„Jak żyć z przewlekłą chorobą nowotworową”

„Kompleksowa opieka nad kobietami leczonymi z powodu raka piersi”

Program części edukacyjnej:

Choroba nowotworowa jako choroba przewlekła – dr n.med. Tomasz Filipowski

– Jak żyć z zaawansowanym rakiem piersi – dr Anna Saniukiewicz

– Rehabilitacja w chorobie przewlekłej – dr n.med. Joanna Filipowska

Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego otrzymały: Regina Zalech, Albina Wandałowicz

Rubinowy Łuk Amazonki za wieloletnią aktywną pracę jako wiceprezes   Zarządu otrzymała kol. Łucja Toczydłowska z rąk Prezes Federacji „Amazonki” Krystyny Wechman oraz wiceprezes Łucji Werblińskiej.

Za wieloletnią bezinteresowną pomoc i wsparcie udzielane chorym kobietom leczonym w BCO i szpitalu MSW Wojewoda Podlaski uhonorował Ochotniczki pamiątkowymi grawertonami: Zofia Rutkowska, Łucja Borysiewicz, Krystyna Bućko, Janina Buraczyk, Grażyna Dudek, Maria Jędryczek, Nina Pawłowska, Alina Pawłuszewicz, Anna Skowrońska, Danuta Winiarska.

Za wieloletnią ofiarną pracę w Zarządzie Klubu Wojewoda Podlaski uhonorował koleżanki albumami: Regina Zalech, Łucja Toczydłowska, Helena Ostasiewicz, Albina Wandałowicz, Lucyna Doraczyńska, Krystyna Arciszewska, Elżbieta Malinowska, Zinaida Siekan, Helena Ostaszewska, Henryka Gajewska.

Marszałek Województwa Podlaskiego ufundował nagrody Paniom za wieloletnią pracę w Sekcji Ochotniczek oraz szczególne zaangażowanie w pracę Klubu: Marianna Bołtryk, Irena Skrzypczak, Mirosława Szehidewicz, Łucja Żukowska, Ewa Arciszewska, Joanna Drozdowska, Irena Grześ, Elżbieta Hołdyńska, Teresa Jodełko, Danuta Jarmocewicz, Elżbieta Kiersnowska, Jolanta Kołodko, Teresa Kowaczuk, Sabina Łępicka, Jolanta Rokicka, Eulalia Rutkowska, Alicja Słowicka, Weronika Szewczykowska, Irena Wasiluk.

Zarząd Klubu przyznał Odznakę Bursztynowy Łuk Amazonki za szczególną pomoc i wsparcie działalności Klubu, która została wręczona przez Krystynę Wechman i Łucję Werblińską n/w osobom: dr Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, dr hab. n.med. Ewa Sierko, dr Renata Posmyk, Alina Pyłkowska, Katarzyna Subieta, Monika Ksepko.

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę, wsparcie i pomoc w działalności Klubu, Zarząd ufundował grafiki znanego podlaskiego malarza Dariusza Gumowskiego osobom: dr n.med. Marzena Juczewska, dr n.med. Joanna Filipowska, Jolanta Markiewicz-Wilkiewicz, prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz.

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę, pomoc i wsparcie Zarząd ufundował statuetki i grafiki: Wojewoda Podlaski, Białostockie Centrum Onkologii, Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, PSS „Społem” w Białymstoku, Apteka i Salon pod Lwem, Amoena Polska, Pofam Poznań, Atelier Turbany Lidia, NAH Ireneusz Harbuz.

W części artystycznej wystąpił Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod Dyrekcją p. Anny Moniuszko.

Były podziękowania, życzenia oraz tort jubileuszowy od PSS „SPOŁEM”

22.05.2013 r – XX-lecie Klubu Amazonki w Centrum Astoria w Białymstoku

Konferencja edukacyjno- jubileuszowa : „ONKOLOGIA  XXI – WIEKU. JAKOŚĆ  ŻYCIA  KOBIET  LECZONYCH  Z  POWODU  RAKA  PIERSI”

Program konferencji:

 • Onkologia XXI-wieku – dr hab. Marek Wojtukiewicz
 • Leczenie chirurgiczne raka piersi – dr n. med. Włodzimierz Markiewicz
 • Nowoczesne techniki radioterapii w leczeniu raka piersi – dr n. med. Tomasz Filipowski
 • Rola chemioterapii, hormonoterapii i leczenia wspomagającego we współczesnej koncepcji
  leczenia chorych na raka piersi dr hab. Ewa Sierko
 • Rehabilitacja psychofizyczna jako integralny element leczenia raka piersi – dr n. med. Joanna Filipowska

20.05.2013r – Za wieloletnią bezinteresowną pomoc i wsparcie udzielne chorym kobietom leczonym w Białostockim Centrum Onkologii 20 Ochotniczek zostało uhonorowanych przez Prezydenta Białegostoku statuetkami wręczonymi na sesji 22 Konferencji Zdrowych Miast Polski w Pałacu Branickich.

Za dotychczasową pracę i wsparcie chorych kobiet leczonych z powodu raka piersi grawertony z podziękowaniem od Wojewody Podlaskiego i Prezydenta Białegostoku otrzymała p. Regina Zalech. 

Wręczenie wyróżnień i podziękowań Amazonkom.

Kryształowy Łuk Amazonki przyznany przez Kapitułę Honorowej Odznaki Amazonki dla Łucji Borysiewicz za 20-letnią wzorową pracę w sekcji Ochotniczek oraz wieloletnią aktywną pracę w Zarządzie Klubu  wręczyła Krystyna Wechman – prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki i Maria Jędryczek – członek Konwentu Seniorek Federacji .

Podziękowania członkiniom Klubu za wieloletnią aktywną pracę w Zarządzie i innych  organach Klubu:

 1. Lidia Telszewska – założycielka Klubu w roku 1992 oraz pierwsza przewodnicząca
  Klubu w latach 1992 – 1995, Ochotniczka
 2. Regina Zalech – prezes Zarządu Klubu od 8 lat, członek Komitetu założycielskiego w 2004r., Ochotniczka
 3. Łucja Toczydłowska – od 8 lat vice prezes Zarządu Klubu.
 4. Zofia Lewkowicz – członek Zarządu i byłą vice prezes Zarządu Klubu
 5. Malinowska Elżbieta – wieloletni członek  Zarządu– sekretarz, Ochotniczka,
 6. Jolanta Rokicka – wieloletni członek Zarządu – administrator strony internetowej, Ochotniczka
 7. Albina Wandałowicz – od 15 lat członek Zarządu –  skarbnik, Ochotniczka

W imieniu Wojewody Podlaskiego dyplomy i nagrody ufundowane przez Wojewodę wręczała pełnomocnik  ds. organizacji pozarządowych p. Sylwia Rawinis.

Podziękowania i nagrody ufundowane przez Marszalka Województwa Podlaskiego członkiniom Klubu za wieloletnią aktywną pracę w Zarządzie i innych organach Klubu:  

 1.  Małgorzata Makarska – członek Zarządu 2 kadencji 
 2.  Helena Ostasiewicz – członek Komisji Rewizyjnej 
 3. Anna Barwińska – członek Komisji rewizyjnej 
 4. Zinaida Siekan – członek Zarządu, ochotniczka 
 5. Ewa Stankiewicz – aktywnie pracuje wiele lat w Klubie.

W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego dyplomy i nagrody wręczał członek Zarządu Województwa Podlaskiego Karol Pilecki oraz pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych p. Eliza Szadkowska.

Za wieloletnią współpracę na rzecz profilaktyki raka piersi oraz pomoc merytoryczną i wsparcie w działaniach Zarząd Klubu przyznał  tytułu Honorowego Członka Klubu i  Honorową Odznakę  Bursztynowy Łuk Amazonki paniom z BCO:  

 1. dr n. med. Mirosława Demska – prezes  Stowarzyszenia do Walki z Rakiem
 2. Katarzyna Maksimowicz – kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacji Profilaktyki Raka Piersi przy BCO.

W podziękowaniu za wieloletnie wsparcie i pomoc merytoryczną w działalności Klubu Amazonki Zarząd przyznał Statuetkę: 

 1. Dr n. med. Joannie Filipowskiej –  opiekunce Klubu,
 2. Jolancie  Markiewicz Wilkiewicz –  współzałożycielce klubu i wieloletniej rehabilitantce.

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę, pomoc i wsparcie Urzędom i firmom Zarząd Klubu ufundował statuetki: 

 1. Departamentowi Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 2. Departamentowi Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 3. Białostockiemu Centrum Onkologii
 4. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 5. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 6. Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Białymstoku
 7. Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Białymstoku
 8. Firmie AMOENA Polska Sp .z  o.o.
 9. Firmie Pofam – Poznań Sp .z o.o.
 10. Firmie Roche Polska Sp. Z o.o.

Nagrody książkowe wręczone członkiniom Klubu ufundowane zostały przez:
– Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
– Wojewodę Województwa Podlaskiego,
– Urząd Miejski w Białymstoku,
– posła na Sejm RP p. Damiana Raczkowskiego,
– Zakłady Graficzne w Białymstoku.

6.06.2008r XV-lecia Klubu w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Referat okolicznościowy na temat Humanitarny wymiar cierpienia wygłosił Ojciec Edward Kąkol. 

W czasie Jubileuszu 3 osoby zostały odznaczone Honorową Odznaką Województwa Podlaskiego: Jolanta Markiewicz – Wilkiewicz, Irena Cudowska i Łucja Borysiewicz.
Szczególnie zasłużone w działalności Klubu osoby zostały odznaczone Bursztynowym Łukiem Amazonki:

 • Dyrektor  Białostockiego Centrum Onkologii dr Marzena Juczewska,
 • dr Maria Morelowska – Topczewska 
 • dr Joanna Filipowska.