Archiwum wydarzeń

6.06.2008r XV-lecia Klubu w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Referat okolicznościowy na temat Humanitarny wymiar cierpienia wygłosił Ojciec Edward Kąkol. 

W czasie Jubileuszu 3 osoby zostały odznaczone Honorową Odznaką Województwa Podlaskiego: Jolanta Markiewicz – Wilkiewicz, Irena Cudowska i Łucja Borysiewicz.
Szczególnie zasłużone w działalności Klubu osoby zostały odznaczone Bursztynowym Łukiem Amazonki:

 • Dyrektor  Białostockiego Centrum Onkologii dr Marzena Juczewska,
 • dr Maria Morelowska – Topczewska 
 • dr Joanna Filipowska. 

22.05.2013 r – XX-lecie Klubu Amazonki w Centrum Astoria w Białymstoku

Konferencja edukacyjno- jubileuszowa : „ONKOLOGIA  XXI – WIEKU. JAKOŚĆ  ŻYCIA  KOBIET  LECZONYCH  Z  POWODU  RAKA  PIERSI”

Program konferencji:

 • Onkologia XXI-wieku – dr hab. Marek Wojtukiewicz
 • Leczenie chirurgiczne raka piersi – dr n. med. Włodzimierz Markiewicz
 • Nowoczesne techniki radioterapii w leczeniu raka piersi – dr n. med. Tomasz Filipowski
 • Rola chemioterapii, hormonoterapii i leczenia wspomagającego we współczesnej koncepcji
  leczenia chorych na raka piersi dr hab. Ewa Sierko
 • Rehabilitacja psychofizyczna jako integralny element leczenia raka piersi – dr n. med. Joanna Filipowska

20.05.2013r – Za wieloletnią bezinteresowną pomoc i wsparcie udzielne chorym kobietom leczonym w Białostockim Centrum Onkologii 20 Ochotniczek zostało uhonorowanych przez Prezydenta Białegostoku statuetkami wręczonymi na sesji 22 Konferencji Zdrowych Miast Polski w Pałacu Branickich.

Za dotychczasową pracę i wsparcie chorych kobiet leczonych z powodu raka piersi grawertony z podziękowaniem od Wojewody Podlaskiego i Prezydenta Białegostoku otrzymała p. Regina Zalech. 

Wręczenie wyróżnień i podziękowań Amazonkom.

Kryształowy Łuk Amazonki przyznany przez Kapitułę Honorowej Odznaki Amazonki dla Łucji Borysiewicz za 20-letnią wzorową pracę w sekcji Ochotniczek oraz wieloletnią aktywną pracę w Zarządzie Klubu  wręczyła Krystyna Wechman – prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki i Maria Jędryczek – członek Konwentu Seniorek Federacji .

Podziękowania członkiniom Klubu za wieloletnią aktywną pracę w Zarządzie i innych  organach Klubu:

 1. Lidia Telszewska – założycielka Klubu w roku 1992 oraz pierwsza przewodnicząca
  Klubu w latach 1992 – 1995, Ochotniczka
 2. Regina Zalech – prezes Zarządu Klubu od 8 lat, członek Komitetu założycielskiego w 2004r., Ochotniczka
 3. Łucja Toczydłowska – od 8 lat vice prezes Zarządu Klubu.
 4. Zofia Lewkowicz – członek Zarządu i byłą vice prezes Zarządu Klubu
 5. Malinowska Elżbieta – wieloletni członek  Zarządu– sekretarz, Ochotniczka,
 6. Jolanta Rokicka – wieloletni członek Zarządu – administrator strony internetowej, Ochotniczka
 7. Albina Wandałowicz – od 15 lat członek Zarządu –  skarbnik, Ochotniczka

W imieniu Wojewody Podlaskiego dyplomy i nagrody ufundowane przez Wojewodę wręczała pełnomocnik  ds. organizacji pozarządowych p. Sylwia Rawinis.

Podziękowania i nagrody ufundowane przez Marszalka Województwa Podlaskiego członkiniom Klubu za wieloletnią aktywną pracę w Zarządzie i innych organach Klubu:  

 1.  Małgorzata Makarska – członek Zarządu 2 kadencji 
 2.  Helena Ostasiewicz – członek Komisji Rewizyjnej 
 3. Anna Barwińska – członek Komisji rewizyjnej 
 4. Zinaida Siekan – członek Zarządu, ochotniczka 
 5. Ewa Stankiewicz – aktywnie pracuje wiele lat w Klubie.

W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego dyplomy i nagrody wręczał członek Zarządu Województwa Podlaskiego Karol Pilecki oraz pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych p. Eliza Szadkowska.

Za wieloletnią współpracę na rzecz profilaktyki raka piersi oraz pomoc merytoryczną i wsparcie w działaniach Zarząd Klubu przyznał  tytułu Honorowego Członka Klubu i  Honorową Odznakę  Bursztynowy Łuk Amazonki paniom z BCO:  

 1. dr n. med. Mirosława Demska – prezes  Stowarzyszenia do Walki z Rakiem
 2. Katarzyna Maksimowicz – kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacji Profilaktyki Raka Piersi przy BCO.

W podziękowaniu za wieloletnie wsparcie i pomoc merytoryczną w działalności Klubu Amazonki Zarząd przyznał Statuetkę: 

 1. Dr n. med. Joannie Filipowskiej –  opiekunce Klubu,
 2. Jolancie  Markiewicz Wilkiewicz –  współzałożycielce klubu i wieloletniej rehabilitantce.

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę, pomoc i wsparcie Urzędom i firmom Zarząd Klubu ufundował statuetki: 

 1. Departamentowi Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 2. Departamentowi Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 3. Białostockiemu Centrum Onkologii
 4. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 5. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 6. Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Białymstoku
 7. Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Białymstoku
 8. Firmie AMOENA Polska Sp .z  o.o.
 9. Firmie Pofam – Poznań Sp .z o.o.
 10. Firmie Roche Polska Sp. Z o.o.

Nagrody książkowe wręczone członkiniom Klubu ufundowane zostały przez:
– Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
– Wojewodę Województwa Podlaskiego,
– Urząd Miejski w Białymstoku,
– posła na Sejm RP p. Damiana Raczkowskiego,
– Zakłady Graficzne w Białymstoku.

Listopad 2018 – XXV – lecie Klubu Amazonki