Informacje

Projekt statutu do opiniowania – wszelkie uwagi kierować przez formularz kontaktowy lub telefonicznie do końca października. Aktualny Statut na stronie:

W dniu 27.08.2020r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członkiń Klubu. Zapoznano się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym Klubu. Komisja Rewizyjna przedstawiła protokół i wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi. Po krótkiej dyskusji udzielono jednogłośnie absolutorium.  Przedstawiono propozycje zmian w Statucie, które będą możliwe do zapoznania się, po umieszczeniu w najbliższym czasie na stronie. Wszelkie uwagi i wnioski – kierować poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie do końca października.