Klub Amazonki w Białymstoku
Z siedzibą przy Białostockim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Członek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

Klub Amazonki w Białymstoku
Z siedzibą przy Białostockim Centrum Onkologii
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12
Członek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”
 
Organizacja Pożytku Publicznego
  NIP 9661736553        KRS 0000209562    
  Nr Konta 32 1240 1154 1111 0010 0300 7773       

Skład Zarządu Klubu Amazonki Białymstoku:

1. Ewa Jabłońska Grzelak     prezes Zarządu
2. Łucja Toczydłowska          v-ce prezes
3. Alicja Słowicka                  v-ce prezes
4. Albina Wandałowicz          skarbnik
5. Zinaida Siekan                   sekretarz
6.
Joanna Drozdowska          członek Zarządu
7. Krystyna Łapińska             członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej Klubu Amazonki w Białymstoku:
 
1. Krystyna Bućko                 
2. Krystyna Arciszewska        
3. Lucyna Doraczyńska          

Telefony kontaktowe:

Prezes Klubu - Ewa Jabłońska Grzelak - Tel. 502 223 722


Psycholog - mgr Monika Ksepko - Tel. 604 595 863
Przewodnicząca Ochotniczek - Łucja Żukowska - Tel. 500 664 541