Klub Amazonki w Białymstoku
Z siedzibą przy Białostockim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Członek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

Przy realizacji celów statutowych od wielu lat Zarząd Klubu współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami:

 •         Białostockim Centrum Onkologii w Białymstoku,
 •         Departamentem Spraw Społecznych - Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
 •         Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 •         Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku,
 •         Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku,
 •         Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
 •         Oddziałem Podlaskim Narodowego Funduszu Zdrowia,
 •         Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku,
 •        Szpitalem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z oddziałem Chirurgii,
 •         Federacją  Stowarzyszeń „Amazonki”,
 •         Federacją Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok,
 •         Firmą  ROCHE Polska, AMOENA, POFAM - POZNAŃ, ANITA, THUASNE, NAH, KAT, Firma Forever Living Produkt, Salonem pod Lwem i innymi firmami zaopatrzenia ortopedycznego,
 •          Klubami Amazonek w województwie podlaskim należącymi do Podlaskiej Unii Amazonek: z Augustowa, Bielska Podlaskiego, Suwałk,
 •         Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych,
 •         Policealną Szkołą Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku,
 •        Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny,
 •        Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Nadleśnictwami,
 •        PSS Społem Białystok,
 •        Restauracją VENESSA w Białymstoku,
 •        Centrum Astoria,
 •        Stowarzyszeniem „Akademia + 50”
 •        Mediami Białostockimi i podlaskimi.