Klub Amazonki w Białymstoku
Z siedzibą przy Białostockim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Członek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

|<<<<78
9
1011>>>>|

Ogłoszenie

Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku informuje,
o prowadzonych zajęcia z rehabilitacji w okresie wakacyjnym:

Gimnastyka na Sali z p. Jolantą Markiewicz

- od 30.05. do 29.06.2016r.

             Poniedziałek  2 grupy

             Wtorek 1 lub 2 grupy

  Środa 2 grupy

- od 30.06. do 28.08.2016r. przerwa w zajęciach.


Gimnastyka w basenie przerwa od 1.06.2016r. do 31.08.2016r.

       
Choreoterapia z p. Julitą Wołkowycką

- od 13.06. – do 29.06.2016r w poniedziałki o godz. 16.00

- w lipcu i sierpniu wg ustaleń Terapeutki.

Marsze terenowe Nordic Walking  z p. Krystyną Krawczyk

w okresie od 14.05. do 31.10.2016r. w czwartki o godz. 16.30

Wszystkie informacje można uzyskać u poszczególnych Rehabilitantów.

Życzymy miłych i cieplutkich spotkań oraz wypoczynku.

W imieniu Zarządu
Regina Zalech – prezes

Data publikacji: 2016-05-23

Mini Konferencja dla kobiet leczonych z powodu raka piersi

Mini Konferencja dla kobiet leczonych z powodu raka piersi 7.04.2016
Uwaga!
Członkinie Klubu Amazonki w Białymstoku nie muszą rejestrować się w sklepie POFAM,
mogą zadzwonić pod telefon: 697 610 948

Data publikacji: 2016-03-22

Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych

Data publikacji: 2016-03-19

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku
zgodnie z paragrafem 16 punktem 4 Statutu zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze,
które odbędzie się w dniu 03.03.2016r. w świetlicy
Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku ul. Ogrodowa 12 
       - w pierwszym terminie o godz. 15.30
- w drugim terminie o godz. 16.00

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego. 
  2. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczo z dnia 05.03.2015r.
  3. Wybór przewodniczącej i protokolanta zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 
  6. Przedstawienie Sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu Amazonki w Białymstoku za 2015r. 
 
7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Klubu Amazonki w Białymstoku za 2015r.
  8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
  9. Dyskusja. 
10. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015.
11. Podjęcie uchwał. 
12. Odczytanie uchwał i wniosków. 
13. Przedstawienie Planu pracy Klubu Amazonki w Białymstoku na rok 2016. 
14. Zakończenie obrad.

                                               Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku

Data publikacji: 2016-02-19

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Data publikacji: 2015-12-20

|<<<<78
9
1011>>>>|