Klub Amazonki w Białymstoku
Z siedzibą przy Białostockim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Członek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

<1
2

Podziękowanie dla PSS „SPOŁEM”

Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.    
                                                               — Jan Paweł II


Klub Amazonki w Białymstoku składa serdeczne podziękowanie Zarządowi PSS „SPOŁEM” w Białymstoku za przekazaną darowiznę. Otrzymaną kwotę przeznaczymy na działalność statutową Klubu skierowaną na wszechstronną pomoc psychiczną i praktyczną dla dobra kobiet po operacji raka piersi. Państwa życzliwość i dobre serce ułatwi nam niesienie pomocy i nadziei chorym kobietom, prowadzenie szerokiej akcji profilaktyki chorób nowotworowych oraz edukacji prozdrowotnej społeczeństwa.

Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku
       

Data publikacji: 2012-05-25

Podziękowanie Dyrekcji Lasów

„Odrobina dobra, okazana drugiemu człowiekowi,
lepsza jest niż cała miłość do ludzkości.”
  
Richard Dehmel


Klub Amazonki w Białymstoku składa serdeczne podziękowanie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Nadleśnictwom:

Nadleśnictwo Bielsk

Nadleśnictwo Czarna Białostocka

Nadleśnictwo Dojlidy

Nadleśnictwo Drygały

Nadleśnictwo Giżycko

Nadleśnictwo Gołdap

Nadleśnictwo Knyszyn

Nadleśnictwo Łomża

Nadleśnictwo Płaska w Żylinach

Nadleśnictwo Pomorze

Nadleśnictwo Supraśl

Nadleśnictwo Żednia

za przekazaną darowiznę. Otrzymaną kwotę przeznaczymy
na działalność statutową Klubu skierowaną na wszechstronną
pomoc psychiczną i praktyczną dla dobra kobiet po operacji raka piersi.
Państwa życzliwość i dobre serce ułatwi nam niesienie pomocy
i nadziei chorym kobietom, prowadzenie szerokiej akcji profilaktyki
chorób nowotworowych oraz edukacji prozdrowotnej społeczeństwa.


Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku.

Data publikacji: 2012-02-23

PODZIĘKOWANIE DARCZYŃCOM 1%


Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy w 2011 roku przekazali
1% podatku
na rzecz Klubu Amazonki w Białymstoku.
To dzięki Państwa wpłatom w tym roku zebraliśmy ponad
10 tys. zł.
Środki
1% pochodzą nie tylko z Białegostoku, ale i z innych miast w Polsce.
Dzięki Państwa ofiarności nadal będziemy pomagać kobietom,
które przeszły chorobę raka piersi.
Pozyskane środki zostaną wykorzystane zgodnie z celami statutowymi organizacji.
O wszystkich działaniach podejmowanych przez Klub
będziemy informować na naszej stronie internetowej.
Za wszelkie wpłaty będące wyrazem zaufania dla naszej działalności,
jeszcze raz gorąco dziękujemy,

Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku.

Data publikacji: 2011-11-21

PODZIĘKOWANIE DARCZYŃCOM 1%

Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.
                                                               — Jan Paweł II


Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy w 2010 roku przekazali 1% podatku
na rzecz Klubu Amazonki w Białymstoku.
To dzięki Państwa wpłatom w tym roku zebraliśmy około 8 tys. zł.
Środki 1% pochodzą nie tylko z Białegostoku, ale i z innych miast w Polsce.
Dzięki Państwa ofiarności nadal będziemy pomagać kobietom,
które przeszły chorobę raka piersi.
Pozyskane środki zostaną wykorzystane zgodnie z celami statutowymi organizacji.
O wszystkich działaniach podejmowanych przez Klub
będziemy informować na naszej stronie internetowej.
Za wszelkie wpłaty będące wyrazem zaufania dla naszej działalności,
jeszcze raz gorąco dziękujemy,

Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku.

Data publikacji: 2010-09-16

<1
2