Klub Amazonki w Białymstoku
Z siedzibą przy Białostockim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Członek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

|<<<<1112
13
1415>>>>|

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku
zgodnie z paragrafem 16 punktem 4 Statutu zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze,
które odbędzie się w dniu 05.03.2015r. w świetlicy
Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku ul. Ogrodowa 12 
       - w pierwszym terminie o godz. 15.30
- w drugim terminie o godz. 16.00

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego. 
  2. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 06.11.2014r.
  3. Wybór przewodniczącej i protokolanta zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 
  6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Klubu Amazonki w Białymstoku za 2014r. 
  7. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014. 
  8. Dyskusja.
  9. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2014r.
10. Podjęcie uchwał.
11. Odczytanie wniosków.
12. Przedstawienie Planu pracy Klubu Amazonki w Białymstoku na rok 2015.
13. Zakończenie obrad. 

                                               Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku 

Skarbnik przypomina o opłaceniu składek.
Helenka będzie zbierać pieniądze na bilety do opery.

Data publikacji: 2015-02-22

MINI KONFERENCJA

Data publikacji: 2015-01-09

Świąteczne życzenia

Data publikacji: 2014-12-23

Spotkanie opłatkowe 2014r.

Data publikacji: 2014-12-11

Ogłoszenie

Zebranie Klubu Amazonki w Białymstoku odbędzie się
w czwartek 4 grudnia 2014r. o godz. 15.30
w świetlicy BCO przy ul. Ogrodowej 12
Tematem zebrania będzie Wolontariat Onkologiczny.
Serdecznie zapraszamy członkinie naszego Klubu.

                                  Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku

Data publikacji: 2014-11-28

|<<<<1112
13
1415>>>>|