Klub Amazonki w Białymstoku
Z siedzib± przy Białostockim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Członek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

|<<<<1112
13
1415>>>>|

Spotkanie opłatkowe 2014r.

Data publikacji: 2014-12-11

Ogłoszenie

Zebranie Klubu Amazonki w Białymstoku odbędzie się
w czwartek 4 grudnia 2014r. o godz. 15.30
w ¶wietlicy BCO przy ul. Ogrodowej 12
Tematem zebrania będzie Wolontariat Onkologiczny.
Serdecznie zapraszamy członkinie naszego Klubu.

                                  Zarz±d Klubu Amazonki w Białymstoku

Data publikacji: 2014-11-28

Informacja z konferencji 15.10.2014r.

Data publikacji: 2014-10-14

Zmiana godziny wyjazdu

Uwaga!!!

Zmieniła się godzina wyjazdu na pielgrzymkę do Częstochowy i Lublina.

Wyjazd o godz. 05.30 z parkingu przy BCO ul. Ogrodowa 12

Data publikacji: 2014-09-26

Wycieczka do Lublina i Pielgrzymka do Częstochowy

Data publikacji: 2014-09-19

|<<<<1112
13
1415>>>>|