Klub Amazonki w Białymstoku
Z siedzibą przy Białostockim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Członek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

|<<<<89
10
1112>>>>|

Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkanocnych

Data publikacji: 2016-03-19

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku
zgodnie z paragrafem 16 punktem 4 Statutu zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze,
które odbędzie się w dniu 03.03.2016r. w świetlicy
Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku ul. Ogrodowa 12 
       - w pierwszym terminie o godz. 15.30
- w drugim terminie o godz. 16.00

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego. 
  2. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczo z dnia 05.03.2015r.
  3. Wybór przewodniczącej i protokolanta zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 
  6. Przedstawienie Sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu Amazonki w Białymstoku za 2015r. 
 
7. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Klubu Amazonki w Białymstoku za 2015r.
  8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
  9. Dyskusja. 
10. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015.
11. Podjęcie uchwał. 
12. Odczytanie uchwał i wniosków. 
13. Przedstawienie Planu pracy Klubu Amazonki w Białymstoku na rok 2016. 
14. Zakończenie obrad.

                                               Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku

Data publikacji: 2016-02-19

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Data publikacji: 2015-12-20

Ogłoszenie

Data publikacji: 2015-12-09

Profilaktyka chorób nowotworowych

Data publikacji: 2015-11-16

|<<<<89
10
1112>>>>|