Klub Amazonki w Białymstoku
Z siedzibą przy Białostockim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Członek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”

Informacja o Klubie
Historia ruchu Amazonek
NASZE CELE, MISJA I WIZJA KLUBU
Obszary działalności
Ochotniczki
Rehabilitacja psychiczna i fizyczna
Edukacja
NASI SPONSORZY I PRZYJACIELE
HYMN AMAZONEK
PODZIĘKOWANIE DARCZYŃCOM 1%
PLIKI DO POBRANIA
Sprawozdanie Klubu Amazonki za 2010r.
Sprawozdanie Klubu Amazonki za 2011r.
Dofinansowanie rehabilitacji
HYMN AMAZONEK
Sprawozdanie Klubu Amazonki za 2012r.
XX-lecie Klubu Amazonki
Sprawozdanie Klubu Amazonki za 2013r.
Sprawozdanie Klubu Amazonki za 2014r.
Sprawozdanie Klubu Amazonki za 2015r.
Sprawozdanie Klubu Amazonki za 2016r.
Sprawozdanie Finansowe Klubu Amazonki za 2017r.
Sprawozdanie Klubu Amazonki za 2018r.

Informacja o Klubie

Klub Amazonki w Białymstoku
Z siedzibą przy Białostockim Centrum Onkologii
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12
Członek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”
oraz członek Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
Organizacja Pożytku Publicznego
NIP 9661736553   KRS 0000209562   
Konto 32 1240 1154 1111 0010 0300 7773      
Tel. 697 610 948

Amazonka zrzeszona w Klubie, to kobieta leczena z powodu raka piersi, która odczuwa chęć niesienia pomocy innym, jest twarda, odważna, posiada twórczą postawę życiową, jest wrażliwa na cierpienie innych. Mottem Ruchu Amazonek są słowa Jana Pawła II „Nie każdemu cierpieniu można pomóc, ale wobec każdego cierpienia można mieć szacunek”.

Ruch Amazonek jest ruchem samopomocowym, nie medycznym, który powstał po to, aby wzajemnie wspierać się w trudnym momencie naszego życia, wywołanym diagnozą, chorobą i obciążającym leczeniem.

dr krystyna mika

Dr Krystyna Mika powiedziała: „Odjęcie piersi jest ciężkim przeżyciem dla każdej kobiety, ale może być ceną jaką trzeba zapłacić, aby żyć”.

Współczesne Amazonki to kobiety dzielne, silne. Wyprowadzając podobieństwa z potomkiniami boga Aresa możemy powiedzieć, że my, współczesne kobiety, też przystąpiłyśmy do walki z groźnym wrogiem - chorobą nowotworową i jej skutkami.

Historia ruchu Amazonek

     Inspiracją do samopomocowego organizowania się kobiet był powstały w 1952r. amerykański ruch "Reach to Recovery" (w wolnym tłumaczeniu - dążenie do zdrowia). Jego głównym zadaniem była praca ochotniczek zorganizowanych w grupach złożonych z kobiet, które same przeszły leczenie raka piersi. 

Początki społecznego ruchu na rzecz kobiet z rakiem piersi w Polsce, sięgają roku 1987, kiedy to pod patronatem Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie oraz Obywatelskiego Komitetu Zwalczania Raka powstał pierwszy w Polsce Klub Kobiet po Mastektomii "Amazonki".

Inicjatorką powołania pierwszego Klubu Amazonek w Polsce była Pani dr Krystyna Mika - kierownik Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie na Ursynowie.
Powstanie w styczniu 1987r. Warszawskiego Klubu dało początek masowemu rozwojowi Ruchu Amazonek w całej Polsce.
 
10 grudnia 1992r. z inicjatywy:
- pani dr Marii Morelowskiej Topczewskiej
- pani Lidii Telszewskiej
- pani Marzeny Malarewicz
- pani Jolanty Markiewicz - Wilkiewicz
odbyło się pierwsze spotkanie kobiet po mastektomii i założenie Klubu „Amazonki”. Klub powstał jako 12 w Polsce i działał przy Stowarzyszeniu do Walki z Rakiem, a siedzibą był Specjalistyczny Szpital Onkologiczny w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12.
Opiekunem naszym była Pani dr Maria Morelowska - Topczewska.

 
dr morelowska
 
Wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną Klubu.
Pierwszą przewodniczącą Klubu została Lidia Telszewska.
 
16 lutego 1993 roku w Warszawie powstała Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii "Amazonki".
Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii "Amazonki" jest jedyną pozarządową organizacją w Polsce, zrzeszającą kobiety z tym samym schorzeniem, której głównym celem jest walka ze skutkami przebytej choroby raka piersi. Niezależnie od tego, jak głęboka byłaby wiedza o raku piersi, to w momencie diagnozy każda kobieta przeżywa swój osobisty dramat. I właśnie wtedy dobrze jest wiedzieć, ze istnieje organizacja w której pracują kobiety wolontariuszki tzw. Ochotniczki, zawsze gotowe służyć pomocą i wsparciem. 
 
Klub Białostocki jest członkiem Federacji  Stowarzyszeń „Amazonki”od jej powstania w 1993r. Federacja na dzień dzisiejszy skupia około 190 samodzielnych stowarzyszeń "Amazonki" działających na terenie całej Polski, które zrzeszają około 18 000 kobiet. W każdym Klubie pracują profesjonaliści: rehabilitant i psycholog specjalnie przygotowani i przeszkoleni.
Federacja należy do organizacji międzynarodowych Reach to Recowery oraz Europa Donna.
Obecnie siedzibą Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” jest Poznań.
Od roku 2007 zmieniono nazwę na   Federację Stowarzyszeń „Amazonki”.
 
W kwietniu 1993r. z inicjatywy pani Jolanty Markiewicz Wilkiewicz rozpoczęto systematyczną rehabilitację fizyczną Amazonek. 
 
17 listopada 1994r. w klubie teatralnym „Krecha” przy WOAK na ul. Kilińskiego 8 odbyło się uroczyste spotkanie z okazji II rocznicy powstania Klubu „Amazonki”.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:
 • Prof. W. Kazanowska
 • Dr D. Filipowska
 • Dr Maria Morelowska - Topczewska
Było to ważne wydarzenie w Białymstoku, pisały o tym gazety regionalne, a Radio Białystok nadało 20 min. audycję o działalności Klubu.
Klub zrzeszał wówczas 44 osoby.
 
ochotniczkiochotniczki gazety
 
W 1994r. rozpoczęły swoją pracę Ochotniczki.
 
Dnia 3.08.1995r. kol. Lidia Telszewska zrezygnowała z funkcji przewodniczącej. 

Wybrano nowy Zarząd Klubu, którego nową przewodniczącą została Walentyna Pawlak.Był to okres rozkwitu organizacji. Liczba kobiet należących do klubu wzrosła do ok. 100 i podejmowano coraz więcej działań na rzecz kobiet leczonych z powodu raka piersi, uczestniczono we wszystkich akcjach
w mieście dotyczących profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi, jak również rehabilitacji i skutecznego leczenia.
Przy regionalnym Szpitalu Onkologicznym powstała Poradnia Rehabilitacji.
Z inicjatywy Amazonek powstały Sklepy Zaopatrzenia w protezy, peruki i bieliznę specjalistyczną dla kobiet po mastektomii.
 
W maju 1997r. i wrześniu 1998r. 4-osobowa drużyna Amazonek Białostockich uczestniczyła w Ogólnopolskiej Spartakiadzie „Dąż do sprawności”, która odbyła się w Gościmiu i Wagrowcu. 
 
spartakiada
Olga, Halinka, Helenka i Albinka

 albinka

W 1997r. uruchomiono dyżury przy telefonie zaufania, przy którym kol. Barbara Rokicka i Ania Sawicka udzielały porad.
 
W 1998r. koleżanki Elwira Duc i Maria Ochnicz reprezentowały nas na obozie zorganizowanym prze Amerykański Kongres Pokoju w Olecku.
 
W 1998 roku zebranie nasze zaszczyciła swoją obecnością wolontariuszka Amazonka Alicja Word z Kanady, na którym podzieliła się problemami kobiet po mastektomii w swoim kraju.
 
6.02.1998r. bardzo uroczyście obchodzono V-lecie działalności Białostockiego Klubu „Amazonki”
Zorganizowano konferencję naukowo-szkoleniową na temat Rehabilitacja kobiet po leczeniu raka piersi” w auli Akademii Medycznej.
W konferencji udział wzięli prof. Zbigniew Wronkowski Prezes Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, dr Krystyna Mika, przewodnicząca Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii, dyrekcja i pracownicy RCO oraz przedstawiciele kilku klubów Amazonek z Polski.

Spotkanie rocznicowe zakończyło się uroczystym balem w Klubie Garnizonowym.
 
6 lutego 2003r. X-lecie istnienia Klubu obchodziłyśmy w Kawiarni Elida. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele dyrekcji, lekarze BCO, nasze rehabilitantki, przedstawiciele firm zaopatrzenia ortopedycznego i sponsorzy , oraz 100-osobowa grupa członkiń Klubu. W części artystycznej wystąpił kabaret seniora „Szpilka”.
 
Przez 12 lat Klub działał przy Stowarzyszeniu do Walki z Rakiem.
 
Od 4 czerwca 2004r. zmienia się nasz status i nazwa. Klub uzyskuje osobowość prawną, staje się samodzielnym stowarzyszeniem działającym na rzecz kobiet po operacji raka piersi. Klub Amazonki w Białymstoku z siedzibą przy BCO ul. Ogrodowa 12 zostaje zarejestrowany przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy jako stowarzyszenie otrzymując numer KRS 0000 209562.
 
Prezesem zostaje Walentyna Pawlak.
Wybrano 9-cio osobowy Zarząd Klubu i 3-osobową Komisję Rewizyjną.
 
17.11.2005r. ze względu na stan zdrowia rezygnuje z funkcji prezesa ogromnie zasłużona dla Klubu Wala Pawlak.
Na walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym zostają wybrane nowe władze Klubu. Prezesem zostaje Regina Zalech, która kieruje pracą Klubu do dnia dzisiejszego.


renia
 
W lipcu 2006r. powstała Podlaska Unia Amazonek zrzeszająca kluby Amazonek :
 •  z Białegostoku
 •  z Bielska Podlaskiego
 •  z Augustowa
 •  z Suwałk
Klub Amazonki w Białymstoku pełni rolę klubu wiodącego w województwie podlaskim.
 
6.06.2008r. zorganizowano obchody XV-lecia Klubu w auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Referat okolicznościowy na temat Humanitarny wymiar cierpienia wygłosił Ojciec Edward Kąkol. 
W czasie Jubileuszu 3 osoby zostały odznaczone Honorową Odznaką Województwa Podlaskiego:
Jolanta Markiewicz - Wilkiewicz, Irena Cudowska i Łucja Borysiewicz.
 
ojciec k.jolairenkalusia
 
Szczególnie zasłużone w działalności Klubu osoby zostały odznaczone Bursztynowym Łukiem Amazonki:
 • Dyrektor  Białostockiego Centrum Onkologii dr Marzena Juczewska,
 • dr Maria Morelowska - Topczewska 
 • dr Joanna Filipowska. 

lukluki

Instytucjom wspierającym od wielu lat naszą działalność wręczono pamiątkowe grawertony wraz z podziękowaniem. Były to:
 • Białostockie Centrum Onkologii
 • Prezydent Białegostoku
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Wszystkim naszym przyjaciołom i darczyńcom, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości z okazji jubileuszu XV-lecia wręczono pamiątkowe dyplomy i podziękowania.
W części artystycznej wystąpiła z recitalem piosenkarskim aktorka Teatru dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku p. Agnieszka Możejko.
W drugiej części uroczystości jubileuszowych Amazonki z Klubu wyjechały na wycieczkę śladami pogranicza po Ziemi Augustowskiej, Sejneńskiej i do Druskiennik.
 
21.08.2009r. Klub Amazonki w Białymstoku uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego.

NASZE CELE, MISJA I WIZJA KLUBU

Podstawowym naszym celem jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet leczonych z powodu raka piersi, wzajemne wsparcie emocjonalne i psychiczne oraz pomoc praktyczna.

Ten główny cel realizowany jest poprzez:
 • tworzenie grup wsparcia,
 • aktywne oddziaływanie na środowisko kobiet dotkniętych rakiem piersi
 • ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia
 • prowadzenie profesjonalnej rehabilitacji ruchowej i psychicznej ,    
 • promocję i organizację wolontariatu Ochotniczek,
 • cykliczne szkolenie Ochotniczek ,   
 • objęcie opieką pacjentek leczonych na oddziałach onkologicznych BCO,
 • organizację edukacji kobiet w społeczeństwie oraz podnoszenie świadomości i wiedzy onkologicznej
 • systematyczne i konsekwentne przełamywanie barier lęku przed rakiem .
 • aktywne włączenie się do akcji na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych,
 • integrację środowiska kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi,
 • organizację imprez, pielgrzymek i turnusów rehabilitacyjnych.
 • zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji.
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, organami władzy i instytucjami odpowiedzialnymi za zdrowie społeczeństwa mającą na celu stworzenie najlepszych warunków powrotu do zdrowia i normalnego życia
 • pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Klubu.

MISJA I WIZJA KLUBU AMAZONKI

MISJA  KLUBU AMAZONKI - Istniejemy po to, by nawzajem wspierać się, by sobie  pomagać,
by aktywnie działać i wychodzić z choroby nowotworowej.

WIZJA  KLUBU  AMZONKI
- Chcemy wspomagać pokonywanie choroby nowotworowej piersi
poprzez skupianie w działaniach stowarzyszenia jak największej ilości  osób.


NASZĄ MISJĘ I WIZJĘ REALIZUJEMY POPRZEZ
:

 • tworzenie grup wsparcia, aktywne samopomocowe oddziaływanie na środowisko kobiet dotkniętych rakiem piersi,
 • organizację edukacji kobiet w społeczeństwie oraz podnoszenie świadomości i wiedzy onkologicznej,
 • prowadzenie profesjonalnej rehabilitacji ruchowej i psychologicznej,     
 • organizację, cykliczne szkolenia i promocję wolontariatu Ochotniczek, objęcie opieką pacjentek leczonych na oddziałach onkologicznych,
 • aktywne włączenie się do akcji na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych,
 • integrację środowiska kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi.

Obszary działalności

Wolontariat Ochotniczek

Rehabilitacja psychiczna i fizyczna
Edukacja i szkolenia
Profilaktyka i promocja zdrowia
Integracja społeczna, organizacja imprez turystycznych i kulturalnych.

Ochotniczki

       Ochotniczka - to specjalny rodzaj wolontariuszki. Każda Ochotniczka jest wolontariuszką, ale nie każda wolontariuszka może być Ochotniczką.

Ochotniczki są to kobiety po przebytej chorobie raka piersi, wyleczone, w pełni zrehabilitowane, posiadające odpowiednie predyspozycje i przygotowanie, umiejące korzystać z własnych trudnych doświadczeń i spełniające następujące kryteria: 
 • są przynajmniej dwa lata po operacji piersi, 
 • przyznają się do faktu bycia amazonką, 
 • chcą nieść pomoc innym, 
 • cechuje je dystans do własnej choroby, empatia, zrównoważenie emocjonalne,
 • umiejętność słuchania, odpowiedzialność, dyspozycyjność. 
 • ochotniczki przechodzą specjalne szkolenia, prowadzone przez profesjonalistów: 
  psychologów i rehabilitantów.
Ochotniczki i ich praca to najważniejszy element naszego ruchu, którego celem jest: niesienie pomocy i wsparcia kobietom dotkniętym rakiem piersi w pierwszych chwilach po usłyszeniu diagnozy, umacnianie w momencie podejmowania decyzji o konieczności leczenia - niejednokrotnie radykalnego i drastycznego, wspieranie w ciężkich chwilach obciążającego leczenia uzupełniającego, zachowywanie optymistycznych perspektyw na przyszłość.                                       
  Sekcja Ochotniczek w Klubie powstała w lipcu 1994r.
Pierwsze szkolenie odbyło się w Augustowie w którym uczestniczyło 11 Amazonek.
Pierwszą przewodniczącą ochotniczek była Irena Cudowska, która swoja funkcję pełniła z ogromnym zaangażowanie do 2009r. Obecnie nadal należy do tej sekcji.
  Nasze koleżanki Ochotniczki chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami, szczególnie tymi pozytywnymi. Odwiedzają chore bezpośrednio przed lub po operacji na oddziałach chirurgii Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku raz w tygodniu za zgodą i aprobatą lekarzy.
Właśnie w warunkach szpitalnych chora najbardziej się boi. Wiele kobiet boleśnie przeżywa fakt okaleczenia; cierpią fizycznie i psychicznie, nie widzą przed sobą przyszłości. Ochotniczki pokazują własnym przykładem, że diagnoza, to jeszcze nie wyrok śmierci, że można poradzić sobie ze skutkami choroby i przebytego leczenia i żyć wiele lat.
Że trzeba podjąć trud walki. Bo warto!!!
 
Zgodnie z przyjętymi zasadami, ochotniczki nie wypowiadają się w sprawach leczenia i zastosowanych procedur. Nie narzucają swojej obecności, jeżeli pacjentka nie ma ochoty na wizytę. Cierpliwie wysłuchują chorej zwierzającej się ze swoich cierpień i lęków, rozmawiają z nią, udzielają koniecznych informacji. Zostawiają pacjentkom poradniki, ulotki dotyczące higieny psychicznej i fizycznej po operacji, możliwości protezowania, zestawami ćwiczeń rehabilitacyjnych, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeniami w zakresie profilaktyki przeciwobrzękowej.
 
 amazonki
 


Grupa aktualnie pełniąca tę rolę w naszym Stowarzyszeniu - to 15 osób, pracujących z różną intensywnością wynikającą z osobistych możliwości.
 
 1. Borysewicz Łucja
 2. Bućko Krystyna
 3. Duc Elwira
 4. Dudek Grażyna
 5. Jędryczek Maria
 6. Kołodko Jolanta
 7. Pawłuszewicz Alina
 8. Rutkowska Zofia
 9. Skowrońska Anna
 10. Skrzypczak Irena
 11. Wakulińska Jadwiga
 12. Winiarska Danuta
 13. Zabielska Bożena
 14. Żmiejko Zofia
 15. Żukowska Łucja.
Kandydatki na Ochotniczki:
 1. Bołtryk Maria
 2. Pawłowska Nina
 3. Siekan Zinaida
 
Wszystkie ochotniczki uczestniczą w cyklicznych warsztatach szkoleniowych przeprowadzanych przez wykwalifikowaną psychoterapeutkę. 
Poza tym ochotniczki uczestniczą we wszystkich akcjach na rzecz profilaktyki raka piersi i promocji zdrowia na terenie miasta. 

Rehabilitacja psychiczna i fizyczna

         Jednym z najważniejszych zadań klubowych jest prowadzenie gimnastyki rehabilitacyjnej przez odpowiednio przeszkolonego rehabilitanta oraz psychoterapii prowadzonej przez przygotowanego psychoterapeutę.
Gimnastyka rehabilitacyjna jest niezbędna w leczeniu kobiet po mastektomii,
poprawia zdolności ruchowe kończyny oraz poprawia ogólną sprawność fizyczną i stan zdrowia, ułatwiła powrót do pracy zawodowej i do normalnego życia  rodzinnego.

Psychoterapia ułatwia powrót do stanu zdrowia i poprawę osobowości kobiety z okresu przed chorobą.
 
Rehabilitacja psychiczna kobiet po operacji raka piersi.
Prawidłowy przebieg rehabilitacji psychicznej jest bardzo ważny w życiu każdej kobiety po amputacji piersi. Mastektomia powoduje zarówno niepełnosprawność fizyczną jak również zaburzenia psychiczne. Każda kobieta w trakcie leczenia i rekonwalescencji przechodzi ogromny stres. Niepewność, co do skuteczności leczenia powoduje lęk przed wznową nowotworu i zagrożeniem życia.
Każda z nas w wyniku zabiegu chirurgicznego jest niepełnosprawna fizycznie, a ograniczenia zakresu ruchów z powodu usunięcia węzłów chłonnych i brak siły mięśniowej kończyny górnej daje poczucie mniejszej wartości. Diagnoza lekarza onkologa: „ rak sutka” i zabieg operacji piersi są przyczyną wielu problemów osobistych, rodzinnych i zawodowych.
Wymienione sytuacje zniekształcają psychikę kobiet, którym niezbędna jest rehabilitacja psychiczna pobudzająca chęć do życia i poprawiająca zaburzoną strukturę osobowości.
Zadaniem psychoterapeuty jest udzielanie wsparcia psychicznego kobietom po mastektomii:
- wytworzenie właściwego stosunku kobiety do nieodwracalnego zabiegu mastektomii
- uświadomienie rehabilitowanym kobietom, że w nowej sytuacji życiowej mają ogromną   
 szansę przystosowania społecznego i zawodowego bez widocznych oznak kalectwa
- przygotowanie Amazonek Ochotniczek odwiedzających chore kobiety na oddziałach onkologicznych do rozmów oraz niesienia pomocy i wsparcia chorym i ich rodzinom.
Zajęcia z rehabilitacji psychicznej prowadzone są przez wykwalifikowaną psychoterapeutkę dr Irenę Parfieniuk.
           
Program pracy psychoterapeuty w Klubie Amazonki w Białymstoku w roku 2010
 
1. Szkolenie permanentne Ochotniczek (wolontariuszek z Klubu Amazonki )
Praca wolontariuszek na bieżąco wspomagana jest przez regularne spotkania grupy z psychoterapeutą, zapewniające rozwiązywanie bieżących trudności w kontakcie ochotniczka – pacjentka, wymianę informacji oraz zapobieganie tzw. „wypaleniu się” ochotniczek.
2. Działania psychoedukacyjne. 
Realizowane są w postaci pogadanek, krótkich referatów na spotkaniach klubowych o tematyce psychologicznej, poszerzającej wiedzę kobiet z zakresu funkcjonowania emocjonalnego (w tym radzenia sobie ze stresem), społecznego (np. problemy komunikacji w rodzinie w sytuacji choroby) oraz poznawczego (np. Jak zmieniać niezdrowe przekonania o sobie).
3. Terapia wspierająca proces leczenia.
Cel ten zawiera wspieranie samodzielności kobiety chorej, uczenie stawiania realistycznych celów i ich osiągania, przyspiesza powrót do normalnego życia.
4. Terapia indywidualna.
Pomoc terapeutyczna w tym przypadku służy odrzuceniu przez pacjentkę niewłaściwych dla jej zdrowia wzorców myślenia i zachowania. 
5. Terapia grupowa.
Jest szczególnie istotna w przypadku kobiet w krótkim czasie po zabiegu operacyjnym - ta forma pomocy ma na celu uruchomienie procesów adaptacyjnych do sytuacji choroby, udzielenie wsparcia, psychoedukację.
 
     Rehabilitacja fizyczna kobiet po operacji raka piersi.
 
          Rehabilitacja fizyczna obejmuje zestawy ćwiczeń umożliwiające zniwelowanie wszelkich zmian
w narządzie ruchu wynikłych z powodu operacji oraz leczenia radioterapią i chemioterapią, uzyskanie optymalnej sprawności ruchowej kończyny górnej po stronie operowanej, zmniejszenie i likwidację obrzęku limfatycznego kończyny górnej.
Celem ćwiczeń ogólnorozwojowych dla kobiet po mastektomii jest poprawa ogólnej sprawności, poprawa wydolności oddechowej organizmu i koordynacji ruchowej. 
Rehabilitacja fizyczna musi być prowadzona do końca życia, ponieważ obrzęk limfatyczny może pojawić się nawet wiele lat po zabiegu mastektomii.
Kobiety biorące systematycznie udział w zajęciach gimnastyki przez kilka lat wyróżniają się o wiele lepszą kondycją fizyczną i psychiczną oraz większą świadomością odpowiednich zachowań w życiu codziennym odnośnie wymagań i zaleceń stosowanych u pacjentów po leczeniu raka piersi.
 
Program rehabilitacji ruchowej kobiet po operacji raka piersi w Klubie Amazonki w 2010r.
          
1. Cotygodniowa gimnastyka
Prowadzona jest przez rehabilitantkę onkologiczną przeszkoloną w Centrum Onkologii w Warszawie w zakresie I i II stopnia rehabilitacji kobiet po mastektomii Jolantę Markiewicz Wilkiewicz współpracującą
z Klubem od początku jego istnienia. Program rehabilitacji fizycznej kobiet po operacji raka piersi w Polsce jest opracowany przez Panią dr Krystyna Mike – pierwszego kierownika Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie.
 
Gimnastyka odbywa się na sali gimnastycznej Dziennego Oddziału Rehabilitacji Białostockiego Centrum Onkologii przy ul. Ogrodowej 12.
Ćwiczenia są prowadzone w sześciu grupach 12-osobowych. Zajęcia trwają po 30 minut dla każdej grupy.
Terminarz gimnastyki fizycznej:
Poniedziałek   – 15.00 – 15.30 ; 15.35 – 16.05
Wtorek         – 15.00 – 15.30 ; 15.35 – 16.05
Środa           – 15.00 – 15.30 ; 15.35 – 16.05
2. Nauka automasażu
– szkolenie dla nowych członkiń i przypominanie pozostałym.
3. Organizacja Turnusów Rehabilitacyjnych.
17 – ty turnus odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w lipcu.
4. Marsze terenowe NORDIC WALKING
Dla 40 osobowej grupy kobiet po operacji piersi.
5. Zajęcia na Pływalni w Zaściankach
Dla grupy 12 osobowej.
 
Rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po operacji raka piersi prowadzona jest nieodpłatnie dla członkiń Klubu.
 
Rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po operacji raka piersi jest finansowana  w 75% przez Departament Spraw Społecznych – Referat Zdrowia Urzędu Miejskiego w Białymstoku pozostałe koszty pokrywane są z funduszy Klubu Amazonki.

 

Edukacja


  Klub Amazonki w Białymstoku podobnie jak wszystkie Kluby zrzeszone w Federacji Stowarzyszeń Amazonki jako jedno z głównych zadań realizuje prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizację szkoleń i konferencji.

Dowodem prowadzonej edukacji w Unii Podlaskiej jest dzisiejsza konferencja na temat „ Rak piersi od A do Z” – Amazonki nadzieją chorych na raka.
Rak piersi od A do Z jest programem edukacyjnym zainicjowanym przez Stowarzyszenie Amazonki Warszawa Centrum, zatwierdzony i objęty patronatem ogólnopolskim przez Federację Stowarzyszeń Amazonki i Polską Unię Onkologiczną.
 
Celem programu Rak piersi od A do Z jest edukacja kobiet chorych na raka piersi, edukacja społeczeństwa na temat tej grożnej choroby nowotworowej, zapoznanie z możliwościami jej leczenia, także zapoznanie z prawami pacjenta.
Konferencja ma za zadanie przedstawić problemy związane z chorobą nowotworową jako wyzwanie społeczne XXI wieku oraz sposoby postępowania w szeroko rozumianej walce z rakiem.
 
Ponadto szkolenia mają na celu:
 1. edukację pacjentek zrzeszonych w Klubach Amazonki Unii Podlaskiej
 2. poszerzenie wiedzy o nowoczesnych metodach diagnostycznych i nowoczesnej terapii raka piersi
 3. roli rehabilitacji w uzyskaniu pełnej sprawności fizycznej i psychicznej
 4. zapoznanie z nową formą edukacji pacjentów przy pomocy internetu
 5. usystematyzowanie wiedzy z zakresu praw pacjenta i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 
 6. inicjowanie edukacji onkologicznej innych grup pacjentów 
 7. wymiana doświadczeń między grupami pacjenckimi.
Drogie koleżanki Amazonki przyjmijmy zasadę,
Wiedza na temat własnego stanu zdrowia zapewni możliwość świadomej współpracy z lekarzem leczącym. Świadoma współpraca pacjentki z lekarzem leczącym, to możliwość doboru odpowiedniego i skutecznego leczenia.

 

HYMN AMAZONEK


    W sercu was ludzie noszę
  W sercu za wami proszę
    Z serca piosenki śpiewam
  W sercu urazy nie mam.
 
Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych
Wszystkich ludzi uszczęśliwię
Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba
I nic więcej, i nic więcej mi nie trzeba.
 
      Sercem do was przemawiam
  Serce miłością zaprawiam
Do serca troski zabieram
   Serce me dla was zamiera.
 
Nie ma rzeczy, nie ma rzeczy niemożliwych
Wszystkich ludzi uszczęśliwię
Tylko daj mi Panie proszę skrawek nieba
I nic więcej, i nic więcej mi nie trzeba.

      

Hymn_Amazonek.mp3 

PODZIĘKOWANIE DARCZYŃCOM 1%

Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.
                                                               — Jan Paweł IISerdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom,
którzy w 2010 roku przekazali
1% podatku
na rzecz Klubu Amazonki w Białymstoku.
To dzięki Państwa wpłatom w tym roku zebraliśmy około
8 tys. zł.
Środki
1% pochodzą nie tylko z Białegostoku, ale i z innych miast w Polsce.
Dzięki Państwa ofiarności nadal będziemy pomagać kobietom,
które przeszły chorobę raka piersi.
Pozyskane środki zostaną wykorzystane zgodnie z celami statutowymi organizacji.
O wszystkich działaniach podejmowanych przez Klub
będziemy informować na naszej stronie internetowej.
Za wszelkie wpłaty będące wyrazem zaufania dla naszej działalności,
jeszcze raz gorąco dziękujemy,

Zarząd Klubu Amazonki w Białymstoku.

Dofinansowanie rehabilitacji

Rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po mastektomii dofinansowana
jest z dotacji Miasta Białegostoku.

 

XX-lecie Klubu Amazonki

Sprawozdanie z  konferencji edukacyjno- jubileuszowej

„ONKOLOGIA  XXI - WIEKU.
JAKOŚĆ  ŻYCIA  KOBIET  LECZONYCH  Z  POWODU  RAKA  PIERSI” 

Jubileusz XX- lecia Klubu Amazonki w Białymstoku

w  dniu 22 maja 2013r. godz.11.00 w Centrum Astoria w Białymstoku

 22. 05.2013r.  Sala konferencyjna ASTORIA  godz. 11.00.

1. Konferencję  otworzyła - Bożena Bednarek

 

2. Prezes Klubu Regina Zalech  powitała  gości  i  odczytała pisma o patronacie honorowym  Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego i Prezydenta Białegostoku.                                                                                            

3. Wprowadzenie do konferencji  edukacyjnej dokonała dr n. med. Marzena Juczewska.

    Referaty wraz z prezentacją medialną   kolejno przedstawili następujący wykładowcy.

 • Onkologia XXI-wieku – prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz
 • Leczenie chirurgiczne raka piersi – dr n. med. Włodzimierz Markiewicz
 • Nowoczesne techniki radioterapii w leczeniu raka piersi – dr n. med. Tomasz Filipowski
 • Rola chemioterapii, hormonoterapii i leczenia wspomagającego we współczesnej koncepcji
  leczenia chorych na raka piersi
  dr hab. Ewa Sierko
 • Rehabilitacja psychofizyczna jako integralny element leczenia raka piersi – dr n. med. Joanna Filipowska

4.  Przerwa kawowa, w przerwie – tort jubileuszowy i zapoznanie się z dorobkiem Klubu na wystawie XX-lecie Klubu Amazonki, oraz zapoznanie się z propozycją sprzętu ortopedyczno- medycznego i bielizny dla Amazonek  prezentowanej na  stoiskach prezentujących się firm.

5. Część Jubileuszowa:  godz. 13.30

  5.1. Odśpiewanie Hymnu Amazonek przy akompaniamencie Zespołu Dreamgirls Ewy Szlachcic.
  5.2. Wystąpienia przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych.
- w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego wystąpił członek Zarządu Karol Pilecki z pozdrowieniami i życzeniami dla Klubu.  5.3. Wręczenia Honorowej Odznaki  Województwa Podlaskiego dokonał członek województwa Podlaskiego Karol Pilecki, odznakę honorową przyznaną  Klubowi Amazonki w Białymstoku odebrały prezes  Regina Zalech i wice prezes Łucja Toczydłowska.

-  indywidualnych odznak nie przyznano Klubowi.

  5.4. Prezes Klubu Regina Zalech  przedstawiła prezentację na temat historii ruchu Amazonek oraz Misji Klubu i form działania Klubu Amazonki w Białymstoku, a także podsumowanie działalności wolontariatu Ochotniczek, przypomniała o objęciu honorowym patronatem  jubileuszu  przez Marszałka, Wojewodę i Prezydenta Białegostoku.

Następnie odczytano listę wolontariuszek wyróżnionych przez Prezydenta Białegostoku.

Za wieloletnią bezinteresowną pomoc i wsparcie udzielne chorym kobietom leczonym w Białostockim Centrum Onkologii 20 Ochotniczek zostało uhonorowanych przez Prezydenta Białegostoku statuetkami wręczonymi na sesji 22 Konferencji Zdrowych Miast Polski w dniu 20.05.2013r. w Pałacu Branickich.

Za dotychczasową pracę i wsparcie chorych kobiet leczonych z powodu raka piersi grawertony z podziękowaniem od Wojewody Podlaskiego i Prezydenta Białegostoku otrzymała p. Regina Zalech. 

  5.5.- Wręczenie wyróżnień i podziękowań Amazonkom.

- Kryształowy Łuk Amazonki przyznany przez Kapitułę Honorowej Odznaki Amazonki dla Łucji Borysiewicz za 20-letnią wzorową pracę w sekcji Ochotniczek oraz wieloletnią aktywną pracę w Zarządzie Klubu  wręczyła Krystyna Wechman – prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki i Maria Jędryczek - członek Konwentu Seniorek Federacji .

- podziękowania członkiniom Klubu za wieloletnią aktywną pracę w Zarządzie i innych  organach Klubu:

 1. Lidia Telszewska – założycielka Klubu w roku 1992 oraz pierwsza przewodnicząca
  Klubu w latach 1992 – 1995, Ochotniczka
 2. Regina Zalech - prezes Zarządu Klubu od 8 lat, członek Komitetu założycielskiego w 2004r., Ochotniczka
 3. Łucja Toczydłowska – od 8 lat vice prezes Zarządu Klubu.
 4. Zofia Lewkowicz – członek Zarządu i byłą vice prezes Zarządu Klubu
 5. Malinowska Elżbieta – wieloletni członek  Zarządu– sekretarz, Ochotniczka,
 6. Jolanta Rokicka – wieloletni członek Zarządu – administrator strony internetowej, Ochotniczka
 7. Albina Wandałowicz – od 15 lat członek Zarządu -  skarbnik, Ochotniczka

W imieniu Wojewody Podlaskiego dyplomy i nagrody ufundowane przez Wojewodę wręczała pełnomocnik  ds. organizacji pozarządowych p. Sylwia Rawinis.

Podziękowania i nagrody ufundowane przez Marszalka Województwa Podlaskiego członkiniom Klubu za wieloletnią aktywną pracę w Zarządzie i innych  organach Klubu:  

 1.  Małgorzata Makarska – członek Zarządu 2 kadencji 
 2.  Helena Ostasiewicz – członek Komisji Rewizyjnej 
 3. Anna Barwińska – członek Komisji rewizyjnej 
 4. Zinaida Siekan – członek Zarządu, ochotniczka 
 5. Ewa Stankiewicz – aktywnie pracuje wiele lat w Klubie.

W imieniu Marszałka Województwa  Podlaskiego dyplomy i nagrody wręczał członek Zarządu Województwa Podlaskiego Karol Pilecki oraz pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych p. Eliza Szadkowska.

   5.6. Podziękowania instytucjom współpracującym i osobom wspierającym działalność Klubu.

Za wieloletnią współpracę na rzecz profilaktyki raka piersi oraz pomoc merytoryczną i wsparcie w działaniach Zarząd Klubu przyznał  tytułu Honorowego Członka Klubu i  Honorową Odznakę  Bursztynowy Łuk Amazonki paniom z BCO:  

 1. dr n. med. Mirosława Demska - prezes  Stowarzyszenia do Walki z Rakiem
 2. Katarzyna Maksimowicz - kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacji Profilaktyki Raka Piersi przy BCO.

     Odznaki  wręczyły Krystyna Wechman i Regina Zalech.

W podziękowaniu za wieloletnie wsparcie i pomoc merytoryczną w działalności Klubu Amazonki Zarząd przyznał Statuetkę: 

 1. Dr n. med. Joannie Filipowskiej –  opiekunce Klubu,
 2. Jolancie  Markiewicz Wilkiewicz –  współzałożycielce klubu i wieloletniej rehabilitantce.

 Wyróżnienie wręczyły prezes i vice prezes klubu.

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę, pomoc i wsparcie Urzędom i firmom Zarząd Klubu ufundował statuetki: 

 1. Departamentowi Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
 2. Departamentowi Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku
 3. Białostockiemu Centrum Onkologii
 4. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Białymstoku
 5. Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstok
 6. Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Białymstoku
 7. Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Białymstoku
 8. Firmie AMOENA Polska Sp .z  o.o.
 9. Firmie Pofam – Poznań Sp .z o.o.
 10. Firmie Roche Polska Sp. Z o.o.

Podziękowania i statuetki wręczyły Panie z Zarządu Klubu.

Pozostałym firmom i osobom współpracującym Prezes Zarządu podziękowała za dotychczasową współpracę i wręczyła dyplomy:

 1.  Apteka i Salon Medyczny pod Lwem 
 2. Thuasne Polska  
 3. Atelier Turbany – Lidia Opasiak
 4. Biotechnologia AMGEN Polska

Nagrody książkowe wręczone członkiniom Klubu ufundowane zostały przez :

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

- Wojewodę Województwa Podlaskiego,

- Urząd Miejski w Białymstoku,

- posła na Sejm RP p. Damiana Raczkowskiego,

- Zakłady Graficzne w Białymstoku.

   5.7. Wystąpienia gości, złożenie życzeń i gratulacji z okazji Jubileuszu.

Życzenia i gratulacje składały przedstawicielki przybyłych stowarzyszeń Amazonek,  z województwa podlaskiego i z Polski, przedstawiciele innych organizacji  pozarządowych oraz uczelni i firm.

6. Uczestnicy Konferencji edukacyjno – jubileuszowej wysłuchali części artystycznej w wykonaniu Zespołu wokalnego Dreamgrils pod kierunkiem  Ewy Szlachcic.

7. Prowadząca Bożena Bednarek podziękowała za przybycie i zaprosiła do zwiedzenia wystawy i stoisk prezentujących się firm oraz  zaprosiła  na wspólny  poczęstunek. 

Konferencję prowadziła Bożena Bednarek.
Prezentacja.na.kongres.XX-lecie.22.05.2013